Софтуер

3 предизвикателства, свързани с мобилните технологии

CIO Media

Някои компании финансират официални инициативи за снабдяване на служителите, които се нуждаят от мобилни устройства, с такива или целия работен поток. По-често се случва обаче хората да купуват сами смартфони или таблети и да искат да ги използват в работна среда. ИТ дирекциите се сблъскват с три основни предизвикателства, произтичащи от тази тенденция:

Въвеждане на финансови и юридически политики за използването на таблети и смартфони
Казано на прост език, всяка компания трябва да определи инвестицията, която може да направи за продуктивността на служителите си. През годините работещите специалисти бяха снабдявани с различни персонални компютри, мобилни телефони, Blackberry устройства. Освен това много компании продължават да плащат домшания интернет на служителите си. Финансовите директори се тревожат, че ИТ отделите започват да приличат на магазини, които осигуряват на служителите си устройства по тяхно желание. Те са изправени пред избора дали да предпишат определени технологии за дадени групи хора, или да ограничат годишния бюджет за ИТ на служител. Повечето фирми следват стратегията “Донесете си личното устройство” на работа, като рискът от това е свързан със защитата на съхраняваната в него служебна информация.  

Осигуряване на защита и поддръжка на устройствата, когато се използват в работна среда
Има разнообразни мобилни операционни системи като iOS (Apple), Android (Google), Windows Phone 7 (Microsoft), Blackberry (RIM), Symbian (Nokia) и webOS (Palm). При много от тях липсва контрол и защита на данните. Освен това конкуренцията между доставчиците на мобилни устройства води до непрекъснати обновления на софтуера. Това затруднява ИТ специалистите в стремежа им да адаптират личните устройства към изискванията и политиките на компанията. Освен това малките размери на смартфоните и таблетите улесняват загубата им. С все по-широкото им използване пред ИТ директорите със сигурност ще стоят много от тези задачи.

Внедряване на мобилни приложения
Добрата новина тук е, че няколко компании разработват Mobile Enterprise Application Platforms (MEAP технологии), които ще позволят на ИТ магазините да създават приложения, които ще могат да се използват от различните операционни системи. Adobe, Antenna, Pyxis и MobileFrame имат вече продуктови предложения в тази сфера. По-голямото предизвикателство тук е да се прецени какви свързани с бизнеса функционалности трябва да бъдат достъпни чрез смартфон или таблет. Понеже мобилните технологии са нова сфера и уменията за разработване и поддържане на мобилни приложения са ограничени, повечето ИТ отдели си поставят много скромни цели по отношение на напредъка си в тази посока.

Източник: CIO Великобритания


X