Софтуер

Business Intelligence – към облачни варианти и мобилност

CIO Media

ръст>> Според актуално проучване на Gartner, до края на 2011 г. пазарът на системи за бизнес анализи (Business Intelligence, BI) ще достигне $10,8 млрд., отбелязвайки 9,7% ръст в сравнение с предходната година. Така, към момента BI е един от най-бързо растящите сегменти на софтуерния пазар. За сравнение, през 2010 г., приходите от доставки на платформи за бизнес анализи (BI) са били около $9,8 млрд. (схема 2).
Анализаторите от Gartner предоставят и данни за общите разходи за BI и CPM решения  (Corporate Performance Management - софтуер за управление на ефективността) - през 2010 г. те достигат $10,5 млрд. и са с 13,4% повече, отколкото през 2009 г.
През следващите 2-3 години от Gartner очакват малък спад в динамиката на развитие и предвиждат среден годишен ръст на BI пазара от порядъка на 7% до 2014 г.
Впрочем CPM сегментът ще продължи да допринася за ръста в пазара на аналитични инструменти (виж. таблица 2). Накратко, Corporate Performance Management или Enterprise Performance Management са съвкупност от методологии, отраслови модули, метрики, процеси и системи за следене и управление на ефективността на дейността на компанията. Концепцията CPM (EPM) всъщност е разширение и понататъшно развитие на понятието Business Intelligence - тя допълва функциите за отчетност и анализ с функции за консолидиране, бюджетиране, стратегическо планиране и прогнози.
>> По данни на IDC, ръстът в пазарът на BI решения по модела SaaS (софтуер като услуга) ще бъде 3 пъти по-висок от средния ръст за BI пазара като цяло.


Пазарът на БI системи ($ млрд.) по данни на IDC

BI пазар, IDC

Анализаторите предвиждат, че до 2013 г. Приходите от продажби на SaaS BI решения ще се увеличават с 22,4% годишно. Освен че ще имат облачни (SaaS) варианти, BI системите ще бъдат развивани в направленията: мобилност, интеграция с технологиите на социалните мрежи, възможности за повече типове анализи върху повече данни.


X