Софтуер

Google допълва облака с инструменти за анализ на големи данни

CIO Media

big dataИнтернет гигантът разширява облачната услуга BigQuery, предназначена за анализ на големи обеми от данни, така че организациите ще имат възможност да работят с крупни информационни масиви, без да разширяват наличната си ИТ инфраструктура.

BigQuery дава възможност да се създават бързи заявки към много големи набори от данни, като времето за извеждане на информация се съкращава от седмица на няколко часа. Сега услугата е на етап на вътрешни тестове. Според представителите на Google, някои от инструментите, предоставяни в рамките на услугата, са разработвани за вътрешни цели - с тяхна помощ например такива популярни услуги като Gmail осъществяват индексирането и изпълнението на анализ за взаимодействието с потребителите.
BigQuery предлага графичен интерфейс за аналитици и разработчици, опростяващ бързото изследване на големи масиви от информация с помощта на уеб приложения. API интерфейс позволява на разработчиците да пускат няколко работни места във фонов режим.

BigQuery може да се ползва по различни начини например могат да се заредят начални данни, да се зададат настройки за обновяване, а после да се ползват алгоритми и езици за заявки осигурени от Google, за да се изпълни анализ на данни. Доставчиците на онлайн реклама, например, могат да ползват услугата за да събират данни за действията на потребителите и да изчисляват оценки за успешността на рекламни кампании. Една голяма хотелска верига ползва BigQuery за събиране на данни от различни финансови системи и изпълнение на прогнозни анализи.


X