Софтуер

Gartner актуализира списъка с приоритети на ИТ директорите

CIO Media

Изследователската компания Gartner публикува резултатите от най-новото си проучване за технологичните и бизнес приоритети, с които ИТ мениджърите ще се съобразяват през 2013 г.  
В проучването, проведено през IV-о тримесечие на 2012 г. са анкетирани ИТ директори от 2053 организации, които развиват дейност в 36 сфери и са разположени в 41 страни. Общият ИТ бюджет на компаниите, чиито CIO са участвали в анкетата е над $230 млрд.

Топ 10 бизнес приоритети на CIO през 2013 г.
1.   Повишаване темповете на ръст на компанията
2.   Подобряване на операциите
3.   Намаляване на разходите
4.   Привличане и задържане на клиенти
5.   Усъвършенстване на ИТ приложенията и инфраструктурата
6.   Създаване на нови продукти и услуги (иновации)
7.   Повишаване на ефективността
8.   Привличане и задържане на сътрудници
9.   Внедряване на системи за бизнес анализи и обработка на големи данни
10. Излизане на нови пазари и разширяване на присъствието на компанията
Източник:Gartner, 2013

В списъка на бизнес приоритетите на първо място е повишаването на темповете на ръст. Усъвършенстването на операциите, снижаването на разходите, както и привличането и задържането на нови клиенти са следващите задачи, които ИТ директорите считат за най-важни.
На свой ред, трите най-важни технологични приоритети са: бизнес анализи (BI), мобилни и облачни технологии.

Коментирайки резултатите от изследването, експертите от Gartner отбелязват, че предстои ИТ директорите да усвоят нови роли, модели и методи, за да извлекат полза от съвременните цифрови технологии. В противен случай, съхранявайки своята зона на отговорност на предишното и ниво, те рискуват да пропуснат перспективите, предоставяни от съвременните технологии.

Все повече CIO разширяват кръга на своите отговорности, съобщават от Gartner. Сега 67% от тях, освен че управляват ИТ отдели, изпълняват и функциите на ръководители в компанията.  Сега, само 33% от анкетираните CIO не се занимават с друго освен с управлението на ИТ подразделението, докато през 2008 г. този показател бе над 50%.  

Според проучването на Gartner, през 2013 г. ИТ бюджетите на компаниите ще бъдат намалени средно с 0,5% в сравнение с предходната година. Интересен факт е, че 2013-а е петата поредна година, в която промените в ИТ бюджетите са незначителни и на практика те остават на едно и също ниво.


Топ 10 технологични приоритети на CIO през 2013 г.
1.   Бизнес анализи (BI)
2.   Мобилни технологии
3.   Облачни изчисления (SaaS, IaaS, PaaS)
4.   Технологии за съвместна работа
5.   Модернизация на съществуващи решения
6.   ИТ управление
7.   CRM
8.   Виртуализация
9.   ИТ сигурност
10. ERP
Източник:Gartner, 2013


Според анкетираните ИТ директори, най-голямо влияние върху бизнеса през следващите 10 години ще имат мобилните технологии – това мнение споделят 70% от участниците в проучването. На второ място анкетираните (55%) поставят технологиите за бизнес анализи (BI) и обработка на големи обеми от данни, на трето – социалните мрежи (54%), а на четвърто – публичните облачни платформи (51%). Всяка от тези технологии ще оказва съществено влияние върху бизнеса, но най-значително ще бъде влиянието, което ще има съчетаването на тези технологии, подчертават експертите на Gartner.


X