Софтуер

Forrester: Повечето частни облаци не са облаци изобщо

CIO Media

Разликата между виртуализация и частен облак може да бъде доста тънка и често това, което 70% от ИТ администраторите считат за частни облаци, всъщност не е. Това е заключението на нов доклад на анализаторската компания Forrester.

Ако дейта центърът на една компания има силно виртуализирана среда, уебпортал за бизнес потребителите за достъп до виртуалните машини и метод за проследяване на използваните ресурси, тогава средата не може да се нарече частен облак.

Виртуализираната среда не е облачна, ако има достатъчно капацитет за снабдяване на служителите с почти всякакво количество изчислителни ресурси, които могат да се увеличават и намаляват драматично, но за поддръжката са необходими ИТ служители.

Според Forrester, ако една силно виртуализирана среда се нарече облачна, когато не притежава ключовите характеристики на такава, тогава ИТ отделите ще имат нереалистични очаквания към потребителите.

Повечето експерти по облачни технологии са единни за определението за облак – частен или публичен - на Националния институт за стандарти в технологиите в САЩ. Според него всеки облак трябва да притежава следните характеристики: самообслужване при наличие на потребност от потребителите; широк мрежови достъп; споделени ресурси; способност ресурсите еластично да се увеличават или намаляват; наличието на измерима услуга.

Без тези пет точки дадена среда технически не може да се нарече “облак”. Противно на вярванията на някои хора, виртуализацията не е частен облак. Тя е важна съставка за захранването им, но само по себе си не създава такъв.

IDG News Service


X