Софтуер

HP автоматизира управлението на ИТ в облаците

CIO Media


"Ако вие нямате тази възможност в работната среда, където новите виртуални машини се появяват много често, софтуерът на много от тях бързо ще остарее", - пояснява Лабат.

Новата версия на Server Automation е представена и под формата на хардуерен и софтуерен комплекс, наречен HP Server Standard Automation. В пълния си вариант той включва базова конфигурация, функции за развитие и проверка за спазването на изискванията.

"Този комплекс е идеален за относително малки дружества и филиали, в които има 3-4 хиляди системни възела - сървъри или виртуални машини - казва Лабат.  - Ние интегрирахме технологията Server Automation в среда, която осигурява обикновен начин за внедряване ".

Софтуерът HP Operation Orchestration е механизъм за автоматизиране процедурите в дадена компания, който обединява отделните приложения и установява връзките между тях. Това е първата версия, осигуряваща интеграция на процедури, които са разпределени между няколко доставчици на хостинг услуги. Днес тя може да взаимодейства с облачните среди OpenStack и Amazon S3 (Simple Storage Service). В потребителския интерфейс са направени корекции, които предвиждат управлението с новите облачни ресурси. Възможно е обединение на отделните технологични процеси, извършени в приложенията на SAP, както и в пакетите на HP ArcSight и Fortify.

Софтуерът HP Database и Middleware Automation автоматизира управлението на бази данни и много свързващи програми, които имат достъп до базите данни на Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server и IBM DB2, както и до сървърите на приложенията на IBM WebSphere и Oracle WebLogic. Софтуерната версия 10 функционира много добре съвместно и с други пакети на CloudSystem Enterprise Starter Suite. С помощта на Operation Orchestration, например, администраторът директно извършва технологичните процеси на всяка база данни или операциите за управление на свързващия персонален органайзер.
"Обединените софтуерни пакети ще предоставят на нашите клиенти да започнат да създават услуги с нови платформи, като използват своите налични активи - казва Лабат. – Появява се възможност бързо да се изготвят необходимите услуги, да се внедрят и ръководят с извършване на промени, за да съответства сегашната политика  винаги на споразуменията на SLA и нормативните изисквания ".


IDG, Ню Йорк

 


X