Софтуер

Обективни промени в икономическата ситуация и субективни начини за справяне с предизвикателствата

CIO Media

арх.Розалин Гьопсов, управител на „АДКО” ЕООД

От 2011г. икономическата криза в страната започна да се отразява решаващо върху проектантските бюра, които формират колектив от различни специалисти необходими при разработването на инвестиционни проекти. Тази тенденция е особено валидна за градовете извън София.

Първоначално се изостри конкуренцията, най-вече между архитектурните бюра, поради прогресивно намаляващия брой поръчки. Дъмпинга при предоставяне на оферти е честа практика, а не изключение. При това пример даваха бюрата с повече на брой архитекти (5-6 и повече). Естествено това се отрази на по-малките бюра, като „АДКО” ЕООД, в което през 2011г. работеха трима проектанти, а през 2013 са вече двама!

Разбира се икономическата ситуация се отрази и на все по-малкото на брой инвеститори или тъй наречените по закон – възложители, които заради максимална печалба са склонни да загърбят качественото строителство, а в това число и качественото проектиране.

В тази обстановка клиентите искат все повече и повече, но на по-ниска цена. През последните 3 години все по-често получаваме искане от клиентите за обсъждане по Skype в работен порядък, включително и изработени на Allplan 3D-работни модели, конвертирани към платформата на Adobe Reader - 3D.pdf-модели на поектираните сгради, които позволяват , разглеждане чрез функции като “Rotate, Spin, Pan, Zoom, Fly….” и т.н. (виж. фигура 2). Това се оказва много ползотворно и за двете страни - клиенти и проектанти, главно при обсъждане на варианти на екстериорната обемна структура на проектирания обект. Това е само един пример за ползата от прилагането на съвременните информационни технологии, но все пак тяхното въвеждане зависи от редица фактори.

Актуалните въпроси

Как икономическата ситуция рефлектира върху пазара на строителен софтуер в България? Възможно ли е да се актуализира ежегодно използвания софтуер? Каква е ролята на софтуерните продукти с безплатен лиценз, или тъй наречените Freeware-продукти? Това са само някои от актуалните въпроси за потребителите на технически приложения и системи подпомагащи автоматизираното проектиране.

От 2004г. в „АДКО” ЕООД работим основно с лицензиран софтуер на “Nemetschek” за архитектура и презентация – Allplan и не изпитваме нужда от допълнителни CAD ориентирани приложения. Вярно е, че клиентите на фирмата не могат да си позволят висококачествена презентация на бъдещите сгради, конструирана на 3DS Max или Cinema 4D и се налага да се задоволят с по нискокачествените визуализации на Allplan, който в замяна на това е перфектен софтуер за проектиране на BIM (информационен модел на сграда). Също така е вярно, че добрите CAD приложения изискват както сериозен финансов ресурс, така и добре подготвен персонал, все елементи които не се намират лесно. А към момента малките архитектурни бюра, към които принадлежим и ние, изпитват липса на достатъчен оборотен капитал и обучен персонал.

По тези причини в „АДКО” ЕООД се стремим да задоволим изискванията на все по-капризните клиенти основно с Allplan, Adobe Reader, приложенията на Microsoft Office, Google Earth и Map, Google SketchUp, Picasa и още няколко приложения. Икономическата ситуация в страната налага използването основно на Freeware и по-ниско бюджетни продукти, които обаче вършат чудесна работа в този несигурен и замиращ пазар на проекти.


Обективни промени в икономическата ситуация и субективни начини за справяне с предизвикателствата

© CIO Media, Cio.bg

На този фон не мога да не отбележа пасивността на фирмите предлагащи строителен софтуер. Надпреварват се да актуализират ежегодно продуктите си, без новите версии да съдържат съществено ново качество, без да се отчита (без)пазарната обстановка в страната. В тази ситуация потребителите продължават да използват пиратски софтуер, макар че това е свързано с риск от загуба на данни и намалена функционалност.

Качественият лицензиран софтуер – фактор с важно значение

В „АДКО” ЕООД работим основно с Allplan’2011. Защо не с Allplan’2013? Вероятно заради някои от причините споменати дотук.

Allplan се предлага разделен на модули.Не е без значение, че се предлага преведен на български език, което допълнително спомага за по-бързо изучаване и навлизане в работата дори на начинаещи потребители. Това е един изключително динамично развиващ се продукт, ориентиран към пълната гама от архитектурни и инженерни специалности, необходими за проектирането на какъвто и да е обект в инвестиционното проектиране, дизайна и градоустройството. Има безупречен, лесно настройващ се двупосочен интерфейс към остана­лите популярни графични програмни продукти, Autocad, Rewit, Archicad, включително 3DStudio и Cinema 4D.

Освен това Allplan е консервативен по отношение на менюто - може да се появят нови опции в поредната версия, но съществуващите команди са запазени на познатите места. Това освобождава потребителя от досадното „издирване” на позната команда при поредната нова версия на програмата, така както се случва често при много други популярни софтуерни продукти.

Не трябва да се забравя, че предназначението на Allplan - Software BIM е да създаде максимално точен информационен модел на сградата (съоръжението), която е предмет на проекта, като бързо и лесно се съставят планове (двумерни чертежи), детайли, спесификации от всичко положено в проекта, перспективни и аксонометрични изображения, 3D-фото монтажи, запис на слайдшоу, запис на филм по предварително дефиниран път камерата и много други.

Изключително полезен е двупосочния интерфейс със Google SketchUp. Така например интериорни пространства построени на Allplan могат да се ескпортират към Google SketchUp, където възможностите за избор на материал, фактура, светлина и готови интериорни елементи са изключително услужливи (Фиг. 3).

Актуалната и бързо достъпна информационна среда - задължителна за бизнес успеха

Избора на Allplan като основен гръбнак на информационната среда на фирмата не е случаен. Allplan работи в собствена „Операционна среда”, като основна единица е т.нар. Проект. Подобно на други CAD системи и Allplan също работи с файлове. Разликата тук е възможността да имаш на разположение всички файлове на Проекта, които може да обработваш или разглеждаш едновременно или в желана комбинация, без да се налага да изграждане на сложни референтни връзки между тях. Организацията на файловете е свободна, според изискванията и желанията на потребитгеля, но най-често файловете се организират на групи, наречени файл-набори, чиито имена носят информация за тяхното съдържание. Например файл-набор с име #SCAN съдържа файлове със скици, силуети, устройствени планове и други сканирани материали за обекта. Файл-набор с име #GEO съдържа файлове с получените от геодезиста данни като заснемане на терен, съществуващи ограничители и растителност, площна нивелация и др. Файл-набор с име #DOC съдържа файлове с текстови документи-Нотариални актове, декларации, задание за проектиране и др. Файл-набор с име #MODEL V1 съдържа файлове с проект на сградата-вариант 1 т.н. и т.н.


Обективни промени в икономическата ситуация и субективни начини за справяне с предизвикателствата

© CIO Media, Cio.bg

С други думи всичко необходимо за проектирането на един обект е заредено в конкретния проект на Allplan и е достатъчно за нормалната работа. Хубаво е също да се пазят всички материали за обекта в отделна директория в оригиналния им формат, но възможността да имаш всичко на „бюрото” без да се налага да превключваш от едно приложение на друго и обратно е чудесно. Всичко това е лесно с гъвкавата платформа на Allplan на Nemetschek.

Естествено винаги може да се желае още, като Allplan’2013 например. Надявам се следващата година да имаме възможност за ъпгрейт към още по-нова версия.

Лесно създаване и анализиране на вариантни решения

Възможността лесно да се представят и анализират необходимия брой вариантни решения е важно условие за бързото достигане на високо качествен резултат. Едно от най-големите преимущества на софтуера с който работим е неговата вариабилност. Благодарение на платформата, лесно могат да се създават не само нови цялостни варианти, но и подварианти (n-броя) на определени елементи (кула например) на основен вариант.


Обективни промени в икономическата ситуация и субективни начини за справяне с предизвикателствата

© CIO Media, Cio.bg

Такъв е случая с търсенето на архитектурния образ на жилищна сграда, получил доста вариации (най-вече на покрива по желание на клиента – фиг. 4), всяка от които беше предложена за обсъждане и в 3D.pdf-модел. Разбира се първоначално беше задължително да уточним съдържанието и функционалните връзки. В поцеса на работа полезната площ на срадата от около 1000 м2, набъбна на 1700 м2. И за не специалист е ясно, че първоначалните проучвания за архитектурния образ на сградата няма да свършат работа. Така се наложи нова визуална концепция, която трябваше да се уточни вариантно в обем на Allplan и да се експортира в n-броя 3D.pdf, коита могат да се разглеждат на всеки компютър, на който има инсталиран Adobe Reader.

В заключение

Съществува мнението, че в последните няколко години има застой в употребата на актуални CAD/CAM продукти, по вина главно на псевдо-пазарната обстановка. Иска ми се да вярвам, че ще избегнем връщането в „праисторическата епоха”, в началото на демократичните промени-1990-1992г., когато успявахме да задоволим клиента с перспективни 3D визуализации, реализирани с тогавашните 2,5D-технологии.

В 21 век информационната среда е много променена. На лице са много реални възможности - по-ниско бюджетни и Freeware продукти, които обаче вършат чудесна работа в този несигурен и замиращ пазар на проекти. Все пак решение в духа на старата поговорка „Хвърли зад теб, за да намериш пред теб!”, при липсата на реален пазар на проекти, е доста рисковано.

*** В статията са приложени снимки на обекти проектирани от арх.Розалин Гьопсов, арх. Веселин Христов и к.арх.Манол Гьопсов, АДКО” ЕООД ©2013


X