Софтуер

3D проектиране без мишка? Да, вече е възможно

CIO Media


Новият контролер за движения в тримерното пространство Haptix, обявен в инкубатора за идеи и краудфинансиране Kickstarter напомня донякъде малко по-старата технология Leap Motion.Също като Leap Motion, Haptix представлява компактен блок, който работи като модул към стандартен компютър.  
Основната разлика е, че Leap Motion се инсталира под монитора, а Haptix се закрепва в горната му част. Това, наглед съвсем дребно различие е много важно, тъй като позволява всяка повърхност да бъде превърната в сензорен интерфейс с мултитъч поддръжка. В същото време се запазва възможността (както и при Leap Motion) пространството между интерактивната повърхност и контролера да се ползва за всевъзможни 3D манипулации.

Разработчиците от Haptix публикуваха видео, което нагледно демонстрира предимствата на тяхното творение при работа с програмата 3ds Max.
.X