Софтуер

Gartner: към 2017 г. половината крупни компании по света ще ползват хибридни облачни услуги

CIO Media

облачни технологии, cloud computingВместо да дискутират предимствата и недостатъците на публичните и частните облачни системи, все повече предприятия по света внедряват хибридни модели. Прогнозите на анализаторите от Gartner сочат, че процесът на активен преход от частни към хибридни облаци ще започне към 2016 година, а към края на 2017 г. хибридните платформи ще се ползват от почти половината крупни компании по света.

Към момента частните облачни системи са най-популярни. Но постепенно компаниите започват да осъзнават, че те не са най-подходящият вариант във всички случаи. Двойнствеността присъща на облачните технологии, води до появата на различни стратегии за успех в тази сфера, считат анализаторите. Основният въпрос сега се свежда до това, как ще се развиват облачните проекти.

Експертите на Gartner считат, че към 2016 г. разходите за облачни технологии ще представляват значителна част от ИТ бюджетите. Темповете на ръст на разходите за cloud решения значително превишават темповете на ръст на ИТ разходите като цяло.


X