Софтуер

Google активизира разработките по изкуствен интелект

CIO Media

Компанията Google назначи на работа няколко водещи учени и експерти в сферата на изкуствения интелект и обяви в своя блог официално партньорство с Оксфордския университет с цел активизиране на разработката на оборудване и софтуер, имитиращи мисловната дейност на човека.

Google


Новите сътрудници ще влязат в екипа на Deep Mind – фирма, специализирана в сферата на изкуствения интелект, която Google купи през януари тази година за около $400 млн. (по неофициални данни). Сред новите служители са трима експерти с опит в усъвършенстването на системи за разпознаване на образи и професорът от Оксфорд Андрю Цисерман  (Andrew Zisserman), трикратен лауреат на наградата Мар (Marr Prize), която се връчва за най-висши достижения в сферата на компютърното разпознаване, анализиране и обработване на изображения (на английски език дисциплината се нарича Computer vision).  

В блога на Google не се съобщават финансови подробности за обявеното партньорство с Оксфорд. Известно е, че се предвиждат стажове за студенти, серия съвместни лекции и семинари за “обмен на знания и опит”.

Увеличавайки потенциала си в сферата на изкуствения интелект, Google вероятно цели да запази доминиращите си позиции в пазара на Интернет търсенето, както и да ускори създаването на нови продукти от типа на роботи и самоуправляващи се автомобили.


X