Софтуер

Софтуер на ABBYY сравнява хартиени и е-документи

CIO Media

Компанията ABBYY представи Comparator – ново решение за сравняване на две версии на даден документ в различни формати. Софтуерът бързо намира значими несъответствия в текста и помага да се минимизира риска от подписване или публикуване на некоректна версия.


ABBYY Comparator ще е полезен на всеки, който участва в процеси по съгласуване на договори или работи с документи, за които се създават версии – т.е. с това приложение си струва да се запознаят юристи, мениджъри по продажбите, специалисти в областта на логистиката и офис сътрудници.  

Сравняването на хартиени документи в ABBYY Comparator е реализирано с използване на технологията за оптично разпознаване на текст ABBYY OCR. Освен това Comparator има прост интерфейс с минимално количество настройки.

Приложението дава възможност да бъдат сравнени два документа от които и да е от поддържаните формати – както текстови (например, *.docx, *.rtf), така и графични (*.pdf, *.jpg, *.tif и др.). За сега Comparator работи с текстове на руски и английски език. Отчетът за разликите може да бъде съхранен във формат на Word или PDF-документ.


X