Софтуер

4D принтер отпечатва готови механизми

CIO Media

Изследователски екип в австралийския университет Уллонгонг (University of Wollongong, UOW) разработва технология, която да добави към 3D печата четвърто измерение – време. Идеята е, напечатаните обекти да могат да се трансформират в друга структура, под въздействието на външни стимули, като топлина или вода.

професор Марк Панюс

Екипът от университетския научен център ACES (Centre of Excellence for Electromaterials Science) наскоро демонстрира печат от 4D устройство с едновременно използване на 4 различни тонер касети и устойчиви хидрогелове с вградени акутаторни материали.  

Ръководителят на разработката, професор Марк Панюс (Marc Panhuis), отбелязва, че най-интересното в подобна технология е това, че от принтера се получава устройство, което вече е готово да функционира без допълнително сглобяване. Например може да бъде отпечатан клапан, който се затваря при контакт с гореща вода.

Информация за разработката е публикувана в списание Macromolecular Rapid Communications. Авторите на статията виждат възможности за полезно използване на 4D печата в безброй приложения – в робототехниката, медицината, строителството и т.н.

Вижте видео с изказване на професор Марк Панюс.


X