Софтуер

Предварителната версия на Office 2016 е достъпна за всички

CIO Media

Преди време Microsoft обяви предварителна версия на своя офис пакет и предостави достъп до нея за ограничен кръг специалисти. Сега възможностите за запознаване с Office 2016 са разширени – всеки желаещ може да инсталира Office 2016 Public Preview и да разучава пакета 180 дни.


Сред най-важните нововъведения следва да отбележим по-тясната интеграция с “облака”. Така например, в новата версия може да се работи директно с документи от облачното хранилище – те могат да се отварят, редактират и съхраняват.

При подготовката на писма в Outlook обемистите прикачени файлове автоматично ще се зареждат в хранилището OneDrive, ако потребителят посочи, че това е удобно за него.

В Excel са обновени възможностите за създаване на диаграми и графики, разширен е наборът от инструменти за анализ на данни.

В Office 2016 се появяват и т.нар. Smart Applications, позволяващи да се ускори изпълнението на някои задачи.

Повече информация за нововъведенията в Office 2016 Public Preview е достъпна на страницата на продукта.
X