Софтуер

VMware предлага управление на идентичността като услуга

CIO Media

VMware, cloudКомпанията VMware обяви нови решения и услуги. Сред тях е VMware Identity Manager - първото по рода си предложение от типа IDaaS (идентичност като услуга), интегрирано с водещ софтуер за управление и сигурност от бизнес клас.
Решението на VMware позволява на компаниите да отговорят на изискванията за осигуряване на лесен и надежден достъп до уеб, мобилни и Windows приложения.
То може да се използва като облачно-базирана услуга (off-premise) или да бъде внедрено вътрешно при клиента (on-premise). VMware Identity Manager се използва в комбинация с други VMware решения и услуги – като VMware vCloud® Air™ и VMware vRealize™ Air , за да осигури на администраторите лесен достъп чрез еднократна идентификация до разнообразие от управленски интерфейси.

“Управлението на идентификацията на служителите е от ключово значение при технологиите за бизнес мобилност, имайки предвид трудния контрол върху предпочитанията за операционна система на устройството, през което се осъществява достъпа. Служителите очакват да имат унифицирана среда и достъп до всички приложения, съдържание и услуги без значение от вида на използваното от тях устройство. За бизнеса и ИТ отделите това означава осигуряване на нужната технологична платформа и прилагането на нови изисквания за сигурност, управление и мрежова производителност”, обясняват от компанията в съобщение до пресата.

Сред основните характеристики на VMware Identity Manager са:

>> Еднократна идентификация – лесен и универсален вход от всяко устройство за ефективен достъп до уеб, мобилни и Windows приложения. 
>> Уникален адаптивен достъп благодарение на тясна интеграция между VMware Identity Manager и AirWatch® Enterprise Mobility Management™. Това взаимодействие позволява въвеждането на допълнително ниво на автентификация, което е по-надеждно и в същото време по-лесно за управление от традиционните пароли.
>> Лесен за настройка HTML5 портал с приложения – защитен достъп до автоматично обновявани приложения от всяко едно устройство.
>> Инфраструктура от корпоративен клас – надеждна и сигурна инфраструктура, която може да бъде облачно-базирана услуга (off-premise) или да бъде внедрено вътрешно при клиента (on-premise).

VMware обяви и продължаващия ангажимент на компанията към Apple и поддръжката на iOS платформата с разработката на образци за конфигурация на приложения и вертикални решения за области като здравеопазване, образование, въздушни превози и други. Към момента VMware поддържа Apple iOS чрез решенията си VMware Horizon и AirWatch.


X