Софтуер

110+ софтуерни продукта за управление на бизнеса

CIO Media

* Представените системи не изчерпват всички предлагани на българския пазар софтуерни продукти от съответния клас, а само тези за които разполагаме с актуална информация

** Възможно е някои от представените продукти да се разпространяват и от други партньори на компанията производител, които не са участвали в проучването на редакцията

Таблица 1: Локализирани интегрирани системи (ERP)

Система

Производител

Разпространение

1C Enterprise ERP

1C АО, Русия

Давид Холдинг АД

abas ERP

Abas Software AG

АБАС Бизнес Сълюшънс България ООД

ATLANTIS ERP

ALTEC S.A. Greece

АКСИОР ООД, Balkan Services

CSB-System

CSB-System AG

ЦСБ-Систем България ЕООД

Deltek Maconomy

Deltek Maconomy, САЩ

ФТС България ООД

Infor LN

Infor Corp.

СМ Консулта

Infor Syteline ERP

Infor Global Solutions

Фронтстеп България ЕООД

iScala ERP

Epicor Corp.

СМ Консулта

Mago.net

Microarea S.p.a, част от Zucchetti Group

Микроинвест ООД

Microsoft Dynamics AX

Microsoft

Intelligent Systems Bulgaria, Парафлоу Комуникейшънс ООД, ФТС България ООД и др.

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft

Intelligent Systems Bulgaria, ФТС България ООД, Navtech Group, Тим ВИЖЪН България ООД и др.

Oracle E-Business Suite

Oracle

TBI Info, Фадата АД

Pantheon

Datalab Tehnologije Slovenia D.O.O

Контракс АД

SAP ERP

SAP SE

Атос Ай Ти Солушънс енд Сървисис ЕООД, БГ Бизнес Солюшънс ЕООД, Стемо ООД и др.

SAP IS-U

SAP AG

S&T Bulgaria EOOD, SC S&T Romania SRL

Таблица 2: Български интегрирани системи (ERP)

Система

Производител/ Доставчици

360 Utility Suite

Методия АД

Ажур L

„Бонев Софт Одитинг" ООД / фирми партньори в различни градове на страната

Antipodes.Cubes

Антиподес ЕООД

Atlas ERP

AS Systems

Aurora ERP

СИС Технология АД

BORA Business Suite

БОРА Солюшънс ООД

dWare OS

dWare Ltd.


EnterpriseOne ERP

ERP.BG / ERP.BG, ITC Consult, Smart Business Soft, АС Сюприм, Сис Груп Холд ООД

ERP EXPERT M

Експерт-М ООД

N.E.X.T.

Ентегра ООД

ПОЛИКОНТ ERP

С+С Аутоматион ООД

Sales Raider

Парафлоу Комуникейшънс ООД

S-Office ERP

Степ-Софт ООД

ТОНЕГАН ERP / СУБ ТОНЕГАН

Тонеган ООД

Versus ERP

Версус Солюшънс ЕООД

WorkFlow ERP

БизнесСофт ООД

Zeron V/4

ЕЛИТ Софтуер ООД


Таблица 3: Системи за управление на човешките ресурси и изчисление на работната заплата (HRМ)

Система

Производител/ Доставчици

Atlas PAYROLL

AS Systems

BORA Business Suite

БОРА Солюшънс ООД

BSC- балансирана система от показатели за ефективност. HR платформа

Navtech Group

EXPERT M Заплати

Експерт-М ООД

HeRMeS

Технологика ЕАД

HRM Pro

БизнесСофт ООД

Мираж

Брейн Сторм Консулт Груп

Омекс 2000

ОмегаСофт ООД

Oracle Taleo Cloud Service

Oracle / TBI Info

SAP – Human Capital Management, Payroll

SAP AG / Стемо ООД и др.

SAP - Success Factors HCM Suite

Success Factors (компания на SAP) / БГ Бизнес Солюшънс ЕООД и др.

TERES

Интелсофт

Tereza.bg

Тонеган ООД


Таблица 4: Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM)

Система

Производител

Доставчици

ATLANTIS

ALTEC S.A. Greece

АКСИОР ООД, Balkan Services

Atlas WebCRM

AS Systems

AS Systems

BORA Business Suite

БОРА Солюшънс ООД

БОРА Солюшънс ООД

CSB-System

CSB-System AG

ЦСБ-Систем България ЕООД

CuDeLa (Customer Development Laboratpry)

11235 ЕООД

11235 ЕООД

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft

ФТС България ООД, Intelligent Systems Bulgaria, Navtech Group, Парафлоу Комуникейшънс ООД, СМ Консулта, Технологика ЕАД, Balkan Services,

Oracle Siebel CRM

Oracle

Фадата АД, TBI Info Технологика ЕАД

Salesforce Cloud Platform

Salesforce.com, Inc

Онборд АД / OnboardCRM

Salesforce Sales Cloud, Salesforce Service Cloud, Salesforce Marketing Cloud

Salesforce.com

Некст Консулт ООД

SAP Cloud for Customer

SAP SE

БГ Бизнес Солюшънс ЕООД

SAP CRM

SAP SE

БГ Бизнес Солюшънс ЕООД, Стемо ООД

SAP Customer Engagement & Commerce

Hybris (компания на SAP)

БГ Бизнес Солюшънс ЕООД

Versus

Версус Солюшънс ЕООД

Версус Солюшънс ЕООД


Таблица 5: Системи за бизнес анализи (BI)

Система

Производител

Доставчици

ATLANTIS

ALTEC S.A. Greece

АКСИОР ООД, Balkan Services

BORA Business Suite

БОРА Солюшънс ООД

БОРА Солюшънс ООД

CSB-System

CSB-System AG

ЦСБ-Систем България ЕООД

Microsoft BI

Microsoft

ФТС България ООД

Microsoft SQL Reporting Services

Microsoft

Navtech Group

Oracle BI

Oracle

Технологика ЕАД, Фадата АД

Qlik

QlikTech

дистрибутор за България – Стоун Компютърс, Balkan Services, Navtech Group, Парафлоу Комуникейшънс ООД;

SAP BI

SAP SE

БГ Бизнес Солюшънс ЕООД

SAP BusinessObjects BI platform

SAP AG

Би Ти Ес ООД (BTS Ltd)

SAS Business Analytics

SAS Institute

Глобал Консултинг ЕООД

Tableau

Tableau Software

Тим ВИЖЪН България ООД, Navtech Group

Versus ERP

Версус Солюшънс ЕООД

Версус Солюшънс ЕООДТаблица 6: Системи за управление на бизнес процесите (BPM)


Система

Производител

Доставчици

Alfresco One

ALfresco

BTS Ltd.

Antipodes.Cubes

Антиподес ЕООД

Антиподес ЕООД

ARIS Platform

Software AG

Технологика ЕАД

Бизнес Процесор

dWare

dWare

CSB-System

CSB-System AG

ЦСБ-Систем България ЕООД

IBM BPM

IBM

Balkan Services, S&T Bulgaria EOOD

JIRA

Atlassian

Немечек България

QPR ProcessDesigner

QPR Software, Финландия

Имбилити ООД

Търговец WinPro

Дейта плюс ООД

Дейта плюс ООД

Versus

Версус Солюшънс ЕООД

Версус Солюшънс ЕООДТаблица 7: Мобилни решения


Система

Производител/ Доставчици

Предназначение

ATLANTIS

ALTEC S.A. Greece / АКСИОР ООД, Balkan Services

Мобилно решение - B2B, B2C и т.н

EXPERTM SmartOrders

Експерт-М ООД

Мобилно решение за приемане на заявки от клиенти и събиране на информация и контрол на обектите по клиенти

MobeeAsk

Баркод Системи България ООД

Система за мобилно управление на мърчандайзингови дейности

MobeeSeller

Баркод Системи България ООД

Система за мобилни продажби

Mobile Commerce

ОПТИМ-АЛ

Мобилно решение за обслужване на търговски процеси; маркетинг проучвания; мърчандайзинг

Мобилно CRM решение

Balkan Services

Решение за управление на търговските екипи - order taking и мърчандайзинг

Sales Raider

Парафлоу Комуникейшънс ООД

Мобилно решение за продажби

SAP DSD (Direct Store Delivery)

SAP SE / БГ Бизнес Солюшънс ЕООД

Мобилно решение за разносна търговия

Търговец Мобилен Pro

Дейта плюс ООД

Приложение за разносни търговци и търговски пътници


Таблица 8: Специализирани софтуерни продукти

Система

Производител/ Доставчици

Предназначение

Accellos One WMS

HighJump / Баркод Системи България ООД

Складова система, която позволява автоматично управление на складови операции във всички процеси, като се започне с поръчване на стока от доставчиците и се завърши с изпращането на доставката до клиента

CSB-System

CSB-System AG / ЦСБ-Систем България ЕООД

Вертикално решение за хранително-вкусовата промишленост и търговията с хранителни стоки

DiMaS Assets

Технологика ЕАД

Софтуер за управление на материалните активи на организацията. Автоматизира дейностите по придобиване (поръчване, закупуване, доставяне, заскладяване), движение (местене, изписване, зачисляване) и манипулиране (ремонт, сервиз, комплектоване) на инвентар, материали, стоки, резервни части, консумативи и други.

DynamicsPrint (eGraph)

MPS Graphics / ФТС България ООД

Вертикално ERP решение към MicrosoftDynamics AX, специално разработено и предназначено за полиграфическите предприятия (печатници, издателства и др.)

FASTY Warehouse Manager

ОПТИМ-АЛ

Система за складов мениджмънт (WMS)

LS Retail

Microsoft / Navtech Group

Вертикално решение за цялостно управление на ритейл бизнеса, ресторантьорство и хотелиерство, болнични заведения и др.

LucaNet

LucaNet / Balkan Services

BI софтуер за финансова консолидация, планиране и бюджетиране

Microsoft SharePoint

Microsoft / Navtech Group и други партньори на Microsoft

Oрганизиране на информация, хора и проекти.

Мираж SQL

Брейн Сторм Консулт Груп / Брейн Сторм Консулт

Решениe за управление за малкия и среден бизнес

MOM4


NearSoft Europe

Система за оперативно управление на производството, поддръжката и ремонтите (MOM, MES, CMMS, EAM)

N.E.X.T.

Ентегра ООД / Ентегра ООД, Клиентрик ООД

Програмна платформа за автоматизирано управление на процесно-ориентирани бизнес модели. Платформата интегрира ERP, CRM, BPM и BI

NaviTrans

Young & Partners / ФТС България ООД

Вертикално решение за транспортни, спедиторски и логистични компании

PIM

СмартТех ЕООД / СмартТех ЕООД, CSDC

Информационна система за управление на производствени проблеми

Preactor APS

Preactor Interntional / СМ Консулта

Система за планиране на производството, изготвяне на графици и планове и т.н.

Primavera P6

Oracle Primavera GBU / Технологика ЕАД

Софтуерни решения за управление на проекти, разработени в съответствие с принципите на методологията на Project Management Institute

RI - retail intelligence

Balkan Services

BI за ритейл компании

Sales-out

Balkan Services

Вертикално решение за събиране и анализ на данни от трети страни (производител - дистрибутор – краен клиент)

SAP HANA

SAP SE / БГ Бизнес Солюшънс ЕООД и др.

Платформа за високопроизводителни изчисления

SAP IS Media

SAP SE / БГ Бизнес Солюшънс ЕООД и др.

Индустриално решение на SAP за медийни компании, което осигурява функционалност, покриваща специфичните за индустрията бизнес процеси като печат и разпространение на книги, вестници, списания, процеси при подготовка и излъчване на предавания, процеси в медийни и рекламни агенции, и т.н.

SAP IS Retail

SAP SE / БГ Бизнес Солюшънс ЕООД и др.

Решение за управление на търговската дейност

Versus Agro

Версус Солюшънс ЕООД

ERP система за нуждите на представителите на агроиндустрията

Versus Beauty

Версус Солюшънс ЕООД

Софтуер за салони за красота, фризьорство, маникюр, козметика.

Versus Beginner

Версус Солюшънс ЕООД

Мини ERP система за стартиращи компании, за микро и малък бизнес

Versus Foods

Версус Солюшънс ЕООД

Решение за компании в сферата на хранителните продукти, алкохолни и безалкохолни напитки

Versus Service

Версус Солюшънс ЕООД

Софтуер за компаниите, занимаващи се с авто, битово или промишлено сервизиране

Versus Store

Версус Солюшънс ЕООД

Софтуер за управление на магазини – на едро и дребно, вериги магазини, онлайн магазини

X3 analyses

Balkan Services

Приложение за анализ на финансовите отчети на публичните компании търгувани на БФБ


* Представените системи не изчерпват всички предлагани на българския пазар софтуерни продукти от съответния клас, а само тези за които разполагаме с актуална информация

** Възможно е някои от представените продукти да се разпространяват и от други партньори на компанията производител, които не са участвали в проучването на редакцията


X