Софтуер

VMware представи нови решения за SDDC

CIO Media

VMware обяви подобрени решения, предназначени да променят начина на управление на софтуерно-дефинираните центровете за данни (Software Defined Data Centers, SDDC). Обновените платформи VMware vRealize Suite® 7  и VMware Virtual SAN™ ще дадат възможност на бизнеса да създаде високопроизводителен център за данни и да управлява ефективно хибридни облачни среди при по-ниски разходи за ИТ, съобщават от компанията.  

SDDC

VMware Virtual SAN 6.2
VMware обновява портфолиото си от решения за свръх интегриран (hyper converged) софтуер с нова версия на софтуер-базираното решение за съхранение на данни VMware Virtual SAN™. VMware Virtual San 6.2 дава възможност на компании от различни индустрии да управляват центровете за данни софтуерно, а не чрез хардуер. 
Комбинирайки софтуерно дефинирани изчисления, съхранение на данни и мрежови ресурси с х86  хардуер, свръх интегрираната система може да опрости ИТ процесите, да увеличи продуктивността при по-ниски оперативни разходи и инвестиции в ИТ. В допълнение VMware Virtual San 6.2 ще допринесе за увеличаване на ефективността на системите, използващи флаш устройства да увеличат ефективността си с до 10 пъти. 
Новата версия на VMware Virtual SAN™ предлага:
>> Kомпресия и елиминиране на дублирането на данни:  Това ще позволи да се оптимизира капацитета на системите, използващи флаш технология за съхранение. Така с минимален ефект върху процесора и паметта обемът на данните се намалява 7 пъти.
>> Erasure Coding метод: Този метод помага за двойно увеличаване на капацитета на използваемия обем за съхранение на данни, докато се запазва същото високо ниво на защита и гъвкавост в случай на срив в системата.
>> По-добро качество на услугата: Това включва по-добра видимост, контрол и отчетност на входящи/изходящи операции в секунда (IOPS) извършени от всяка виртуална машина.
>> Подобрена продуктивност, капацитет и мониторинг на състоянието на системите: Подобрения унифициран панел за управление прави по-лесно използването на всички предимства на свръх интегрираната система от VMware Virtual SAN. 
VMware vRealize Suite 7 
VMware vRealize Suite® 7 включва няколко нови версии на VMware vRealize Operations, VMware vRealize Log Insight, както и на VMware vRealize Automation 7 и VMware vRealize Business for Cloud 7. Те изграждат платформа за създаване и управление на хибридни облачни среди, специално разработена за нуждите на компаниите, които искат да се възползват от възможностите на big  data, облачните технологии и решенията за бизнес мобилност. 
Усъвършенстваните възможности на VMware vRealize Suite 7 ще помогнат на клиентите в три направления:
>> Интелигентно управление на оперативните процеси: ИТ екипите ще могат проактивно да адресират проблеми със състоянието, продуктивността и управлението на капацитета на ИТ услугите в разнородни и хибридни облачни среди. 
>> Автоматизирана ИТ инфраструктура като услуга: VMware vRealize Suite 7 дава възможност на ИТ екипите да автоматизират създаването и управлението на ИТ инфраструктури. По този начин ще се намали времето за предоставяне на ИТ ресурси при нужда, тъй като ИТ и бизнес потребители ще разполагат с портал за  самообслужване, чрез който да заявяват и управляват ресурсите си.
>> Подобрено взаимодействие между програмисти и ИТ специалисти: Позволява на ИТ екипите да създадат облак за програмистите, който да може да осигури пълен пакет от приложения; да помага на разработчиците по-лесно да управляват ресурсите си чрез API и GUI в корпоративен и хибриден облак. 

X