Софтуер

Финансовият сектор – в епоха на активна дигитална трансформация

CIO Media

За да отговорят на променящите се предпочитания на клиентите и да създадат нови начини за извличане на приходи, банките по света инвестират значителни средства в изследвания и проекти в областта на финансовите технологии. 

По данни на Investopedia, стартъпи специализирани в разработката на ИТ системи за финансовия сектор са привлекли финансиране от около $50 млрд. В същото време банките развиват и собствени разработки. От 2009 г. досега 6 от най-големите финансови институции - Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo са реализирали стратегически инвестиции в 30 компании разработващи финансови технологии. 
За високата активност в създаването на финансови технологии може да се съди и по броя на патентите на различни организации в тази сфера.

 

 
Лидери по брой патенти за технологии във финансовия сектор през 2015 г. 


Финансовият сектор – в епоха на активна дигитална трансформация

© CIO Media, Cio.bg

Източник: Relecura.com


Впрочем, интересен факт е, че само една технологична компания (Hitachi) попада в тройката на лидерите по брой патенти в сферата на финансовите технологии. Прави впечатление и това, че патентите не са концентрирани само в няколко водещи компании – 200 компании, разполагащи с най-много патенти притежават само 39% от всички патенти в сектора.  
Следва да отбележим и това, че финансовите институции активно въвеждат най-актуални бизнес модели. Значителна част от иновациите в тях е базирана на облачни технологии, които позволяват на банките да се откажат от обременяващо ги наследство под формата на налични приложения и ИТ инфраструктура и да пристъпят към реализацията на принципно нови такива. 
На този фон, в бъдеще традиционните банки ще напуснат пазара, считат анализатори. 
Една от технологиите, които ще окаже огромно влияние върху финансовия сектор е блокчейн. Към момента тя се разглежда като алтернатива на традиционното централизирано съхранение на записи за банкови операции. Изискването за такова съхранение е един от най-важните принципи на съвременния банков бизнес. Обратно на това, блокчейн предполага разпределено съхранение на информацията за транзакциите. Такъв подход би дал възможност да бъдат икономисани милиарди долари за сметка на елиминирането на централизирани системи и отказа от бавни и скъпи платежни мрежи. 
Първата крупна банка, която започна да използва тази технология е испанската Santander – в неин пилотен проект, обхващащ 6 хиляди клиенти, реализация на блокчейн изпълнена от компанията Ripple е използвана за преводи на парични средства чрез мобилно приложение за iOS. 

 
Паричните преводи се очертават като основна сфера на приложение на блокчейн. Експертите считат, че с помощта на тази технология ще може не само наистина мигновено да се изпълняват преводи, но и по-успешно да се откриват кражби, а дори и да се предотвратяват. Като се отчитат прогнозите за очакваното в близко бъдеще активизиране на кибератаките, насочени срещу финансови институции, разработката на подобни решения е особено актуална. По данни на Bloomberg, редица крупни банки, включително UBS Group и Barclays, планират да използват блокчейн, като разчитат по този начин да намалят разходите си и да заемат лидерски позиции в областта на цифровата трансформация. 

Четете още:
 

X