Софтуер

В ход е обсъждане на стандарта 3D Secure 2.0

CIO Media

Преди да пусне в употреба Three-Domain Secure (3DS) 2.0 по-късно тази година, глобалният сертификационен център EMVCo, който се грижи за оперативната съвместимост и приемането на сигурни платежни трансакции, изпрати до членовете и абонатите си спецификациите на проекта, за да се запознаят с тях и да ги коментират. Всяка друга организация, която също се интересува от новите спецификации може да получи повече информация на сайта на EMVCo.

3DSecure е широко приет протокол за обмен на информация, разработен от Visa през 1999 г., като средство за утвърждаване на идентичността на онлайн купувачите и укрепване на доверието на потребителите в електронната търговия. Този протокол е използван от финансовия сектор с цел потребителите да могат да се идентифицират пред своите банки издатели на карти в случаите, когато пазаруват на компютър или през уеб браузър. 3DSecure предпазва от неправомерно използване на онлайн платежни операции, помага за предотвратяване на неразрешено използване на карти онлайн и защитава търговците и банките от измами. Стандартът се превърна във фактически стандарт за онлайн идентификация и през 2002 г. Visa го дари на EMVCo в полза на цялата индустрия. 
Предишната версия 3DSecure 1.0 беше ограничена до плащания само през уеб браузъри на компютри. Две десетилетия след старта на 3DS 1.0, бързото разпространение на мобилните устройства като смартфони, таблети и други свързани устройства променя начина, по който потребителите пазаруват онлайн. Ето защо, EMVCo разработва 3DSecure 2.0, като цели да предостави унифицирано клиентско преживяване през всякакви платежни устройства. Това дава възможност за допълнителна защита на картодържателите, които плащат през мобилни устройства като телефони и таблети.
3D Secure 2.0 включва множество функции, предназначени за новите начини на разплащане, сред които поддръжка за базирани на приложения покупки от мобилни и други свързани устройства.

X