Софтуер

Кога цифровите пари ще заменят традиционните

CIO Media

След няколко години, с помощта на блокчейн технологиите, централните банки на различни страни ще започнат да заменят наличните пари с “цифров кеш” » (digital cash). Такава е прогнозата на представители на банки и компании, занимаващи се с развитието на блокчейн системи, които споделиха вижданията си на конференцията Russia Risk Conference, проведена през октомври 2016, съобщава изданието TAadviser. 

Според участниците в конференцията, такива електронни пари ще пускат самите държави, като по този начин ще спестяват разходи за печат, съхранение, охрана и транспортиране на налични пари в банкноти и монети. 
Блокчейн (Blockchain) е разпределена база данни, която съхранява информация за всички транзакции на участниците в система от тип “верига от блокове” (буквален превод на Blockchain). Достъп до регистъра за транзакции имат всички потребители на блокчейна – те влизат в ролята на колективен нотариус, който потвърждава, че информацията в базата данни отговаря на истината. Технологията блокчейн може да се прилага за финансови операции, идентификация на потребители, създаване на средства за киберсигурност и др.
В Bank of England са провели проучване и са изяснили, че изгодите от прехода към цифров кеш са на стойност 3% от БВП годишно, коментира изпълнителният директор на компанията Lykke и ръководител на първата в Русия лаборатория по криптоикономика и блокчейн системи Сергей Ивлиев. 
“Неизбежно е. Ще има постепенно заместване на традиционния кеш с цифров. Всички най-крупни и най-напреднали централни банки по света вече работят по темата digital cash”, твърди Ивлиев. 

 
Върху цифров долар CADcoin на базата на блокчейн технологии вече работят в Канада. На ниво концепция е развитието на RSCoin в Bank of England. В началото на 2016 г. се появиха съобщения, че националната банка на Китай се опитва да създаде своя цифрова валута.  
В случай на преход към digital cash централната банка на страната ще работи всъщност директно с потребителите. “Заобикаляйки частните банки, хората ще могат да държат парите си във вид на ‘коини’ в централната банка, която е по-надеждна от комерсиалните банки”, отбелязва Сергей Ивлиев. 

 
“Кешът е много добър начин за пране на пари и неконтролируемо прехвърляне на финанси. Ако преминем към блокчейн, където всички ходове са записани, и ако блокчейна е създаден от централната банка, ще нъде много сложно да се извършват незаконни операции, всичко ще бъде оптимизирано и прозрачно”, казва още изпълнителният директор на Lykke. 
Като се позовава на мнение на Европейската централна банка, Сергей Ивлиев прогнозира, че държавни цифрови пари може да се появят само след 5 години. 
Друг участник в конференцията, директорът по криптотехнологиите на компанията Qiwi счита, че замяната на хартиените пари с електронни може да се случи след 10 и повече години. Според него, сега блокчейн технологиите не са достатъчно зрели. 
Директорът по иновации на руската банка “Открытие” обаче счита, че банките бързо развиват технологиите блокчейн, така че преходът към цифров кеш може да се осъществи по-скоро отколкото очакваме. 

X