Софтуер

Глобалните разходи за роботика надхвърлиха $91 млрд.

CIO Media

Според най-новите оценки на IDC, в световен мащаб разходите за роботика и съпътстващи услуги през следващите 5 години ще се увеличат повече от 2 пъти – от $91,5 млрд. през 2016 г. до $188 млрд. през 2020 г. В посочената сума анализаторите отчитат разходите за роботизирани системи, системен хардуер, софтуер и следпродажбено обслужване. Продажбите на дрони и тяхното обслужване също се отчитат. 

Нарастващият интерес към робототехниката е подкрепен от постоянните иновации в тази сфера, както и от все по-дългия списък на изпълнявани от роботи задачи и сфери на приложение. 
Традиционно, повече от половината разходи в пазара на роботизираните системи се генерират от производствените компании. В частност, за 2016-а на компаниите от сферата на дискретното производство се падат 31% от разходите. Тези предприятия въвеждат роботи за автоматизиране на операции като монтаж, заваряване и боядисване на продукти. 
Компаниите от сферата на процесното производство генерират други 28% от общите разходи за роботизирани системи. 
Следващите най-крупни потребители на роботи са предприятията добиващи полезни изкопаеми – през 2016-а те са похарчили за такива системи $8 млрд. Следват компaниите поддържащи потребителски системи ($6,5 млрд.) и сектор здравеопазване ($4,5 млрд.). 
От IDC отбелязват също, че към момента над 2/3 от глобалните разходи за роботизирани системи се падат на Азиатско-тихоокеанския регион (включително Япония). Вторият най-крупен пазар на "умни машини" през 2016-а са страните от EMEA, които са похарчили за роботи $14,7 млрд. 

Четете още:

Европа инвестира в роботика с цел създаване на работни места

10 прогнози за перспективите на роботиката

Алианс на ИТ гиганти се заема с етиката при общуване с роботи


X