Софтуер

Броят на хипермащабируемите центрове за данни по света достигна 300

CIO Media

По данни на Synergy Research Group, броят на хипермащабируемите центрове за данни по света вече достигна 300, след като в края на 2016 година крупни компании като Amazon, Google и Alibaba, масово откриваха нови дейта центрове. 

 

дейта център

Повечето хипермащабируеми изчислителни центрове – около 45% от общия брой – се намират в САЩ. В Китай са разположени други 8% от тях, а в Япония – 7%. В списъка на страните с най-много центрове за обработка на данни използвани за предоставяне на облачни услуги и интернет достъп следват: Великобритания, Австралия, Канада, Сингапур, Германия и Индия – техният дял е 3-5% от общия брой хипермащабируеми изчислителни центрове. 
В аналитичния доклад на Synergy Research са включени 24 крупни оператори на дейта центрове. Средно на оператор се падат по 13 центъра. 
Най-много хипермащабируеми изчислителни центрове имат Amazon, Microsoft и IBM – те разполагат с центрове разположени в повече от 40 страни и покриват поне два от четирите основни региона (Северна и Южна Америка, ЕМЕА, Азиатско-Тихоокеански регион, Океания). 
С широки глобални мрежи от дейта центрове разполагат също Google и Oracle. Изчислителните центрове на останалите компании се намират основно в САЩ (Apple, Twitter, Salesforce, Facebook, eBay, LinkedIn, Yahoo!) или в Китай (Tencent, Baidu).
Анализаторите отбелязват, че китайският интернет гигант Alibaba, който преди е притежавал дейта центрове изключително в Китай, е пренесъл част от тях в САЩ, а също така е открил нови центрове в Хонконг, Сингапур, Япония и Обединени арабски емирства. Крупните играчи продължават да инвестират в дейта центрове в САЩ, но расте и броя на новите страни, в които местни компании изграждат дейта центрове. 
“Пазарът на хипермащабируемите изчисления преживява бум. Според нашите изчисления, към 2018 г. броят на крупните дейта центрове ще надхвърли 400. Повече от половината от тях ще се намират в САЩ, което отразява доминиращото положение на тази страна в пазара на облачни услуги и в интернет бизнеса”, коментира директорът по изследванията на Synergy Джон Динсдейл. 

X