Софтуер

7 крупни европейски банки създават блокчейн платформа

CIO Media

В началото на тази седмица бе обявено, че 7 от най-големите европейски банки се обединяват усилията си за създаването на обща финансова платформа за международна търговия, базирана на блокчейн технологии. Новото решение е адресирано към компаниите от малкия и среден бизнес, съобщава сайтът finextra.com.  


В инициативата участват Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Societe Generale и UniCredit. Тези банки са подписали меморандум за сътрудничество, в рамките на което е договорена съвместната разработка на платформата и извеждането на пазара на продукт наречен Digital Trade Chain (DTC).


Платформата DTC има за цел да опрости разплащанията при международните търговски операции, осигурявайки управление, проследяване и сигурност при осъществяването на вътрешните и международни трансакции. Технологията е в състояние да свърже всички участници в дадена сделка (възложител, изпълнител, подизпълнители и всички банки, които ги обслужват) по интернет и от мобилни устройства.  
 
За да редуцират рисковете в бизнеса крупните компании често ползват акредитиви - форма на плащане, при което банката се ангажира да предостави определена съгласувана сума на продавач от името на купувач в съответствие със строго определени условия. За малките фирми обаче тази форма не винаги е приложима, затова те предпочитат да извършват сделките си използвайки банкови сметки. 

Участниците в новия блокчейн консорциум твърдят, че платформата DTC, осигурявайки безопасност на записите в цифров разпределен регистър, ще ускори процесите свързани с поръчки и разплащания и съществено ще намали обема на съпътстващата документация. 

Проектът ще бъде базиран на разработен от белгийската банка KBC прототип на инструмент, използван за международни разплащания и в логистични вериги. Първоначално банките ще популяризират новия продукт DTC на пазарите в Белгия, Люксембург, Франция, Германия, Италия, Холандия и Великобритания.  


X