Софтуер

Бизнесът иска IT да помага повече с иновациите

CIO Media

Когато стане дума за иновации, хората вземащи IT решенията и LoB експертите имат разногласия относно това, дали технологичният отдел осигурява нужните решения, според скорошно проучване на Softchoice, съобщава списание Baselinсe.

 

Докладът с резултатите, „Упълномощаване на иновация: Когато действията говорят по-гръмко от модните думи“, показва, че малка част от LoB служителите описват своята компания като много иновативна. Например, те не смятат, че тяхното ръководство е особено готово да рискува или би приело възможна грешка, които са ключови елементи на иновацията. Те смятат още, че IT не отделя достатъчно време за сътрудничество с тях за разбиране на ключови бизнес трудности и технически нужди. От положителната страна са служителите, които казват, че в компаниите им има процеси за въвеждане на иновации. Но е нужна повече подкрепа отгорена долу – включително от IT лидерите – за да останат конкурентни.

През последните години бизнес лидерите прегърнаха новостите като отличителен белег на конкурентния, преуспяващ бизнес“, се посочва в доклада. „Традиционните метрични данни, като приходи и запазване на служители, все още имат значение, очевидно, но нововъведенията са друг критерии. Иновация може да означава различни неща в различните организации, но при всички случаи иновацията трябва да бъде ясно дефинирана и измерена. Макар да няма единен набор инструкции за въвеждане на иновации, ние познаваме нужните за успеха елементи, включващи управление, култура, развитие и технология.“

В проучването в Северна Америка участие са взели близо 1000 служители на пълно работно време и 250 IT лидери 


X