Софтуер

Опитен CIO разработва модел за умна RPA с изкуствен интелект

CIO Media

Компаниите проучват начините за автоматизиране на извършваните на ръка бизнес операции, но малко имат институционалното познание да го направят. Джеф Доналдсън , който прекара 16 г. изграждайки ИТ системи за продаващата видео игри компания GameStop, създава методология, комбинираща автоматизация на роботизирани процеси (RPA), изкуствен интелект (AI) и дизайн мислене (design thinking), която да помогне на компаниите да автоматизират извършваните на ръка рутинни задачи, като обработка на данни и оптимизиране на работната сила.Ако нещата станат така, както Доналдсън иска, това ще осигури на компаниите начин да увеличат автоматизирането на работата, вместо да замени хората. Този метод може да помогне за забавяне закриването на работни места.

„Процесите движат всички организации и почти всичко може да се автоматизира, стига да определите и използвате правилните инструменти да дефинирате какво представляват тези процеси и до какво да доведат“, казва основателят на Intriosity – консултантска компания, поставяща си за цел да създаде „сили на множене“ в бизнес продуктивността.

Gartner прогнозира, че пазарът за RPA софтуер ще расте с годишен ръст от 41% между 2015 и 2020 година.

Доналдсън се интересува от „умна“ RPA. Днешните RPA системи включват знания и изводи, но използването им е ограничено от правилата, по които са програмирани. Те не могат да се адаптират. Но умната RPA система, използваща AI и машинно обучение, може да се повтаря и да подобрява способностите си.

IBM and Salesforce.com, както и десетки стартъпи, също работят върху такъв софтуер, а според Gartner повечето RPA инструменти ще включват AI възможности до 2020 г. Освен това, консултантите от Deloitte, McKinsey и Accenture подсилват своите практики, използвайки автоматизация за увеличаване на корпоративната ефективност.

Но Доналдсън изготвя модел, използващ дизайн мислене - или поставящ в центъра си потребителските опит и преживяване (human-centered design) - проучващ как потребителите и служителите си взаимодействат с организацията, кои са техните болни места, мотивация и желания.

„Докато използвате дизайн мисленето, можете да намерите нещата, помагащи ви да автоматизирате процесите, вместо само да стандартизирате или да направите процесите по-ефективни, вземате решения от името на организацията в полза на клиента“, казва Доналдсън.

Той все още работи върху модела за дизайн на процеса, но вече разполага с някои сценарии за финансовите услуги, здравеопазването и търговията на дребно, които могат да се възползват от неговия метод.

Доналдсън казва още, че умната RPA може да подобри подобри оптимизирането на персонала в почти всяка индустрия. Това е сложна задача, от която се е заинтересувал през 14-те си години като CIO на GameStop. Той вещае създаването на нещо като „юберизация на корпорацията“, където новите услуги ще се активират при поискаме, а след това ще се мащабират до нужното, с минимален ефект върху служителите.

„В работата ми като CIO имаше всякакви дейности, които не можехме да предприем, защото не можехме да си позволим да наемем персонал да ги върши“, обяснява Доналдсън. „С автоматизацията мога да осигуря услугата свързвана с дейността, защото автоматизацията го позволява. Ако тази дейност работи на ниво 10х цяла година и след това търсенето падне, много лесно ще я понижа до ниво 5х, без да преминавам през процеса на намаляване на персонала“, допълва той.  


X