Софтуер

Какво представляват контейнерите за приложения

CIO Media

Напоследък контейнерите и микроуслугите са сред най-често дискутираните теми в ИТ изданията, а в началото на годината анализаторите от Gartner  ги посочиха сред 10-те най-важни стратегически тенденции за годината. 

Контейнерите представляват нова технология, реализираща т.нар. „бърза разработка” (agile development) на базата на програмни модули (modular ways). Този подход дава възможност за много по-динамично развитие на ИТ средата.   На практика контейнерите (например Docker) и микроуслугите са нови платформи за разработка на облачни приложения. Контейнерите позволяват в тях да бъдат инкапсулирани обекти от всякакъв тип и са подходящи за разработката на микроуслуги, в които приложенията се конструират като пакет от малки услуги, изпълнявани като отделни процеси и комуникиращи си чрез прости мрежови механизми. Микроуслугите могат да бъдат разгърнати и управлявани независимо, а след като веднъж са реализирани извън контейнерите, те рядко взаимодействат директно с базовата операционна система.

Какво представляват контейнерите? При традиционната виртуализация, базирана на хипервайзор, изолирани процеси се изпълняват върху техните собствени индивидуални операционни системи, като всеки е свързан независими с контролиращия хипервайзор. Системата за виртуализация заделя памет и изчислителна мощ за всеки процес. 

При виртуализацията, базирана на контейнери, отделните процеси споделят обща операционна система – те просто имат различни контейнери в които са “опаковани” библиотеки и други ресурси. 
Предлагаме едно доста добро и забавно обяснение на идеята за контейнерите в следното видео: 


X