Софтуер

ЕС ще предлага безплатен интернет достъп чрез WiFi4EU

CIO Media

Малтийското председателство в понеделник постигна неформално споразумение с Европейския парламент за финансирана от ЕС схема, WiFi4EU, за насърчаване на безплатния интернет в кметства, болници, паркове и други обществени места. Лесно разпознаваем, многоезичен WiFi4EU портал ще осигурява на потребителите безплатна, сигурна и високоскоростна интернет връзка, съобщи пресслужбата на Съвет на Европейския съюз. Местната власт или други държавни структури, предлагащи връзката, ще могат да използват портала за предоставяне на лесен достъп до техните дигитални услуги.„WiFi4EU ще направи бързия интернет достъпен за много граждани, които нямат шанса да изпробват висококачествена връзка. Това ще насърчи използването на дигитални услуги и ще намали дигиталното разделение, включително на места с ограничен интернет достъп“, каза Емануел Малия, малтийският министър на конкурентоспособността, дигитализацията и морските въпроси.

Споразумението определя структурата на схемата, но бюджетът ѝ ще бъде окончателно приет след средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка на ЕС.

Според схемата, общини, библиотеки, болници и други обществени организации ще могат да кандидатстват за финансиране на инсталирането на локални безжични точки на достъп чрез опростени административни процедури. Обществената организация ще е отговорна за поддържането на връзката за период от поне три години. Ще бъдат осигурени обикновени инструменти на финансиране, като ваучери, за покриване до 100% от приемливите разходи.

Схемата WiFi4EU ще бъде финансирана по балансиран от географска гледна точка начин.

За да се гарантира, че финансовата помощ няма да е във вреда на конкуренцията или частни инвестиране, ще се допускат само проекти, които не дублират съществуващи частни или обществени интернет връзки.

Целта е бюджетът на схемата да бъде договорен и техническата работа завършена на време, за да може схемата да бъде готова преди края на 2017 година.  X