Софтуер

Колко са програмистите по света?

CIO Media

Да отговори на този сложен въпрос се опита изпълнителният директор на GitHub Крис Уейнщтрат (Chris Wanstrath) в изказването си на наскоро проведената в Лондон конференция GitHub Satellite. Според него, разработчиците на софтуер по света към момента са около 20 млн. 

Според статистиката на Evans Data Corporation, през 2016 г. като програмисти са работили 21 млн. души. 
Преди това, през 2014 година, данни за броя на програмистите публикува IDC. Според оценките на изследователската компания тогава разработчиците бяха 18,7 млн., от които 11 млн. професионалисти и 7,7 млн. любители. 

Коментирайки изказването на Крис Уейнщтрат, технологичният анализатор Джеймс Говернор отбеляза, че съобщените цифри се базират на статистиката за уникални активни потребители на GitHub и че тази оценка е доста занижена. 

Изобщо, да се преброят хората в дадена общност е сложно, а в случая още повече защото не е напълно ясно кой трябва да считаме за програмист. Всъщност практическите навици за създаване на програмен код днес са необходим компонент от квалификацията на специалистите от практически всяка област на науката и техниката, до астрономията и наблюдението на дивите животни. 

Според Джеймс Говернор повечето статистики за броя на програмистите не отчитат нарастващия брой екипи, разработващи корпоративни приложения в страни като Индия, Афганистан и Китай. 
Стремителното увеличаване на броя на програмистите, от които през 2012 г. в GitHub са присъствали едва 5 млн., Говернор обяснява с термина “трите A”, характеризиращи средствата за програмиране и учебните ресурси. Тези “три А” са: availability (наличност), accessibility (достъпност) и affordability (поносима цена).  
Собствената на оценка на Джеймс Говернор за броя на програмистите по света е 35 млн. души.  

X