Софтуер

10 тенденции в бизнес анализите

CIO Media

През последните няколко години данните се превърнаха в източника на енергия за организациите. Тези, които впрегнаха силата на тези данни чрез даване на още възможности на бизнес потребителите откриха конкурентно предимство и успяха бързо да внедрят нововъведения. Тази промяна донесе напрежение в организациите между стария и модерния нов подход към бизнес анализите (BI). Напрежението се засили между контрола и бързината, самообслужването и управлението. ИТ и бизнесът започнаха да си партнират за увеличаване влиянието на данните им.

 

 

Модерният BI се превръща в новото нормално

През 2016 г. организациите започнаха прехода към модерните бизнес анализи, силата да се извършват анализи премина от ръцете на малцина в тези на мнозина. Ние преминахме „през повратната точка на над 10-11 години преход от централизирани ИТ отчитащи платформи до модерни BI и аналитични платформи“, според доклада Business Intelligence Magic Quadrant на Gartner за 2016 година. Със заслужаващи доверие и мащабируеми платформи, организациите използват дори различни от анализатори хора да проучват управляваните данни и да работят с изведените от тях заключения, съобщава CIO. През 2017 модерните бизнес анализи стават основен приоритет за глобалните компании, новосъздадените стартъпи и всички останали.

 

Съвместните анализи се включват в същността

Като много други неща в живота, повече глави мислят по-добре от една когато става дума за бизнес анализи. А през 2017 г. съвместните анализи (collaborative analytics) заемат централно място, докато управляваните данни стават по-достъпни и облачните технологии улесняват споделянето. Това показва края на ера, в която информацията се движеше в една посока. Няма ги вече дните на споделяне на данни през статични PDF или PowerPoint платформи. Хората ще споделят живи, интерактивни помагала и източници на данни за вземането на бизнес решения. Те ще надграждат над работата на останалите и ще намират отговори на собствените си въпроси. Те ще използват облака и други споделящи функционалности за да поддържат контакт. Хората, независимо от ролята им, ще имат разнообразни задължения – от потребление на данни на дашбордовете до извършване на собствени специални анализи и споделяне на заключенията с други.

 

Всички данни станат равнопоставени

Значението на данните повече не е обвързано с техния ранг или размер. Няма да има значение дали говорим за „големи данни“ (big data) или за обикновена Excel таблица. Значение ще има това, че хората ще могат бързо и лесно да получат достъп до данните и да ги проучват едновременно с други данни, за да решават проблеми на бизнеса и да подобряват резултатите. През следващата една година BI ще се насочи към среда, в която хората ще могат да изследват данни от всички видове, размери и форми, и ще споделят заключения с цел влияние върху вземането на решения. Бизнес потребителите няма да е нужно да се безпокоят дали данните им са съхранени в Hadoop, Redshift или Excel. Те ще могат да впрегнат силата на данните независимо колко различни източници на данни имат.

 

Самостоятелното анализиране обхваща и подготовката на данни

Макар самостоятелното намиране на данни да се е превърнало в стандарт, подготовката на данните остава в сферата на ИТ и експертите по данни. Това ще се промени. Според Gartner, „ тенденцията на свобода на използване и гъвкавост, която се появи на пазарите на BI и анализи, се случва и при интегрирането на данни“. Често срещаните задачи по подготовката на данни, като разбор на данни, JSON и HTML импортиране и смущения в данните вече няма да бъдат делегирани на специалисти. В близко бъдеще всеки ще може да се заеме с тези задачи като част от аналитичния поток. Това ще доведе до нови дебати относно управлението на данни, но успешни ИТ групи вече възприемат тази възможност. С насочването на прехода към самостоятелна подготовка на данните, ИТ ще гарантира, че данните са достъпни за цялата организация и хората работят в безопасна информационна среда.

 

Анализите са навсякъде, благодарение на вграден BI

Анализите работят добре, когато са естествена част от работния процес на хората. Все повече бизнесът ще поставя анализите където работят служителите му, често в контекста на други бизнес приложения като Salesforce, вместо в собствено приложение. Очакването за 2017 г. е анализите да са широко разпространени и пазарът очаква анализите да достигнат до всеки бизнес процес. Това ще постави анализите в ръцете на хора, които никога преди не са проучвали данни, като служители в магазин, в колцентър или шофьори на камиони. Вграденият бизнес анализ ще се разпростре до там, че хората дори няма да разберат, че е част от опита им.

ИТ се превръщат в дейта герой

От десетилетия ИТ отделите бяха затънали в безкрайно производство на доклади по заявки на бизнеса за данни. Сега, най-сетне е време ИТ да разчупи порочния кръг и да израсне от производител във фактор. ИТ е на върха на трансформацията към самостоятелни анализи. Във високо ефективните организации, екипите анализатори „работят като доверен партньор с бизнеса“, според Gartner. ИТ предоставя нужната гъвкавост и пъргавост, нужна на бизнеса за внедряване на всичко, докато балансира между управление, сигурност на данните и съгласуване. И докато дава сили на организацията да взема информирани решения със скоростта на бизнеса, ИТ ще се явява „дейта герой“ (data hero) помагащ за оформяне бъдещето на бизнеса.

 

Хората започват да работят с данните по по-естествен начин

Появата на прозорец към данните измина дълъг път. Технологията замени писането и конфигурирането на таблици с интуитивен интерфейс. Интерфейсът за данни ще започне да се усеща още по-естествен, благодарение на подобрения в сфери като обработка и генериране на естествен език. Интерфейсът с естествен език е новото допълнение към инструментите на BI. Той може да направи данните, диаграмите и дашборда още по-достъпни. Това е „следващата фаза в еволюцията от стандартно рапортуване към повествование“, според Gartner. Макар да има известни съмнения относно тази сфера, то тя ще представлява интерес.

 

Преходът в облак ще се ускори

Организациите местят своите данни в облака и това ще доведе до разбирането, че анализите също трябва да стават в облака. Гравитацията на данните (data gravity) ще принуди бизнеса да разположи анализите където са данните. Облачните хранилища за данни, като Amazon Redshift ще продължат да са популярни дестинации за данни, а в резултат анализите в облак ще станат по-разпространени. Макар много организации да продължат да ползват хибридна архитектура между облак и собствени сървъри, анализите в облак все повече ще бъдат бързо и мащабируемо решение.

 

Задълбочените анализи ще станат по-достъпни

Бизнес потребителите станаха по информирани относно данните. Задълбочените анализи (advanced analytics) станаха по-достъпни. Тези два феномена ще се съберат, като задълбочените анализи ще станат стандартни за бизнес потребителите. Задълбочените анализи вече няма да са запазена територия за изследователи на данни и експерти. И междувременно бизнес потребителите ще продължат да разширяват своите умения за работа с анализи.

 

Информационната грамотност ще се превърне в основно умение

През 2016 г. LinkedIn посочи BI като едно от най-модерните умения. Сега анализирането на данни се превръща в задължителна основна способност за всички специалисти. Точно като доброто познаване на Microsoft Word, Excel и PowerPoint, уменията за анализиране ще са главен елемент на работното място. За да бъде посрещната тази нужда, програмите за обработка на данни и анализи ще навлязат във висшето и гимназиално образование. 


X