Софтуер

5 стъпки за привличането на повече жени в ИТ

CIO Media

Всички сме чували как позициите в ИТ сектора са заети предимно от мъже. Но в сферата има много и забележителни жени, заемащи различни позиции по цялата верига, чак до CIO.

Все пак, само 26% от технологичните постове се заемат от жени и, дори сред 75-те водещи компании в Силициевата долина, жените представляват 30% от работната сила. Но, според данни на Министерство на труда в САЩ, 70% от жените с непълнолетни деца работят. Тогава защо няма повече жени в ИТ сектора?Има безброй обяснения защо почти няма жени в ИТ сектора – от неподходяща работна среда до липса на жени-модели за подражание. Очевидно е, че има много какво да се направи в тази посока.

Ето няколко съвета, използвани и препоръчани от Cisco, GoDaddy, Salesforce и AmEx, за привличането на повече жени в технологичните компании.

Не крийте своя напредък

След като на всички стана ясно, че равенството между половете на работното място и в заплащането са актуални проблеми в тази индустрия, някои компании предприеха стъпки за публично оповестяване на своите идеи и постигнати цели, оповестявайки данни за новонаети служители, заплати и други.

Компанията Salesforce задели 3 млн. долара за изравняването на заплатите на жените с тези на техните колеги-мъже. GoDaddy също постъпи така, оповестявайки данни за паритет в заплащането, с което опита да оправи имиджа си, пострадал от използването на реклами с жени в оскъдни облекло.

Създайте програми за менторство и спонсориране

Менторството и спонсорирането са добре застъпени в много големи компании, а също така са и важни за създаването на възможност за развитие на жените сред технологичните служители. Доклад на McKinsey/LeanIn.org показва, че макар мрежите от контакти на жените и мъжете да са сходни по размер, тяхната конструкция и много различна – например, жените обикновено имат по-малко контакти от мъжете с висшите ръководители.

Компании, като Cisco и American Express работят усилено за промяната на множеството формални и неформални менторски програми. В Cisco директорите избират жени-инженери да работят с ментори сред висшите ръководители по три- или четири месечни задачи – целта е насърчаване и поощряване задържането на добрите таланти.

Променете практиките по подбор на служители

Процесите по набиране на хора обикновено са неосъзнато пристрастни, казват експерти и посочват конкретни практики, като доминирана от мъже комисия по подбора или реклами с агресивен, ориентиран към мъжете език.

Като мярка срещу това, в програмите за подготовка на нови служители в Cisco се лансира предлагането на жени-кандидати за всяка свободна позиция. Усилията на компанията за насърчаване равенството между половете в комисиите по подбор на служителите са увеличили наемането на жени с 50%, според Лиз Кентони, вицепрезидент на Cisco по инженерните въпроси.

„Когато влезете и се изправите пред шестима мъже, използващи думата „нинджа“, е доста вероятно да предпочетете да останете на разстояние“, обяснява тя.

Изграждате общности

Създаването на общност, където жените от техническите отдели могат да споделят опит, разменят идеи, са създават контакти и дори да си съчувстват за трудностите бързо се превръща в ключов елемент в плановете на компаниите за равенство между половете, независимо дали става дума за вътрешни групи и участие във външни организации.

Компанията PROS, предлагаща базира в облак аналитичен софтуер, създаде организацията за жени Blaze - започната от две служителки с интереси в сферата на проблемите в равенството на работното място. Започналото като неформална група за разговори в социалната мрежа на компанията, прераства в организация със срещи за водене на дебати и постоянно растящ брой членове.

Направете нужното за поставянето на началото

Липсата на жени в STEM е добре известна и компаниите проучват начините за убеждаване на повече жени да се присъединят към работната сила в технологичния сектор. Компании като Cisco, LinkedIn и American Express полагат усилия още на ранна фаза, партнирайки си с училища, университети и ориентирани към STEM групи от момичета за насърчаване на конкурирането, практическото обучение и запознаване с възможностите, включително стажове за събуждане на интерес у момичетата към компютърните науки.

Бавен, но постоянен прогрес

Макар тези инициативи да полагат основите за премахването на различията между половете на работното място, нещата все още са в ранна фаза. Някои компании, като PROS, вярват, че усилията не могат да бъдат движени от върха на долу, а трябва да има изграждане на усещане за подкрепа за равенството между половете още на най-ниско ниво, иначе съответните програми ще се провалят. Други, като GoDaddy и Cisco, вярват, че ръководните кадри трябва да участват активно и тази подкрепа трябва да преминава през всички нива. 


X