Софтуер

Безплатен WiFi ще ни свързва с всяка точка в Европа

CIO Media


Хора от различни европейски градове ще могат да се свързват един с друг с безплатен WiFi. Това ще стане напълно реално, благодарение на проекта WiFi4EU.


Предложението на Европейската комисия (ЕК) за насърчаване на свързаността на гражданите чрез интернет – WiFIi4EU, беше обект на пленарен дебат на комисаря по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел с членовете на Европейския парламент.

Една от стратегическите цели на Съюза до 2025 г., е местата, на които се предоставят публични услуги - общинските администрации, библиотеките и болниците, да имат свободен безжичен интернет достъп. Достъпът до мрежата ще бъде опростен - след първоначална регистрация потребителите ще могат автоматично да се свързват към всяка точка за достъп WiFi4EU в Европа.

Така хора от различни европейски градове ще могат да се свързват едни с други. Инициативата ще е отворена и към нея ще могат да се присъединяват и съществуващи до момента обществени мрежи.

„Преди една година председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер заяви в речта си за състоянието на Съюза, че всеки трябва да се възползва от интернет връзката в обществените пространства в цяла Европа. Днес инициативата Wifi4EU е конкретна стъпка и може би решаващ елемент в тази посока. През следващите 3 години тя ще осигури достъп до Интернет на жителите и посетителите на над 8 хиляди местни общности в целия ЕС”, обяснява българският еврокомисар Мария Габриел.

Тя приветства съгласието и подкрепата на Европейския парламент, Съвета, Комитета на регионите и Икономическия и социален комитет за предоставянето на високоскоростен достъп до Интернет на европейските граждани. “Тази инициатива ще даде възможност на всички европейски граждани да се възползват от предимствата на свързаността от следващо поколение”, бе категорична комисар Мария Габриел. "Ние искаме да насърчим развитието на все повече и по-добри цифрови услуги в различни сфери на дейност, като например онлайн туризма, електронното здравеопазване и електронното правителство.”

Мария Габриел допълни, че е изключително важно да има баланс в географското разпределение на финансирането. Ще бъде заложен принципът “първи дошъл, първи обслужен”, т.е. първите общини, подали заявление за финансиране на безплатен wifi достъп, ще са и първите, които ще получат своите ваучери. Самите общински администрации ще преценят къде на територията им ще се предоставя безплатният интернет - обществена библиотека, кметство, центрове за местни грижи, площади, паркове и други.

„Ние се надяваме да бъдем в състояние да предоставим първите хиляда ваучера на европейските общини в началото на 2018 година.“, заяви комисарят Мария Габриел.

Общият бюджет на инициативата е 120 милиона евро.

Финансирането за плана ще бъде разпределено на балансиран географски принцип между държавите членки в над 6000 населени места на първите кандидати до изчерпването на средствата. Целта е да се финансират безплатни безжични интернет зони в центровете на обществения живот. Това включва болници, библиотеки, сгради на обществената администрация и др.

За да имат право да участват, обществените органи трябва да покрият разходите за най-малко три години и да предложат на потребителите безплатен, леснодостъпен и безопасен интернет достъп. В допълнение към това финансирането от ЕС може да се ползва само, ако се изключи търговската реклама и събирането на лични данни за търговски цели. Проекти, които дублират подобни чатни или обществени схеми в същия район, няма да могат да получат финансова подкрепа.

Достъпът трябва да бъде предоставен на съответния език в съответната държава членка, а ако може и на други официални езици на ЕС.


X