Софтуер

ГИС системите стават все по-търсени на българския пазар

CIO Media

Миглена Кузманова, мениджър „Бизнес развитие“ в ЕСРИ България

Наблюдава се сериозно увеличение на търсенето на географски информационни системи, както в световен мащаб, така и у нас. Организациите все повече имат нужда от ГИС-базирани информационни системи, които подпомагат техните дейности, осигурявайки богата функционалност, интегритет на данните, готови приложения, които лесно могат да бъдат конфигурирани според желанията на потребителя, и не на последно място, които поддържат необходимите стандарти и протоколи. Все повече клиенти търсят и цялостни многокомпонентни ГИС платформи, улесняващи начина на работа в различните нива на организацията. Платформи, които подпомагат всички потребители – от приложните експерти и анализатори, през екипите на терен до ръководството.

В технологично отношение световната тенденция е в посока прилагане на ГИС за обработка на данни в реално време и големи данни (big data). Новите приложения на географските информационни системи за събиране и анализ на информация стават все по-предпочитани, включително и от хората, които не са специалисти в областта, а интегрирането на ГИС с дронове открива много нови възможности. Географските информационни системи навлизат и в сградите, като подпомагат тяхното управление, в това число управлението на собствеността, енергийния мениджмънт и др.

По отношение на българския пазар, последната година донесе значително раздвижване на пазара и все повече организации решиха да разгърнат потенциала на ГИС технологиите. Лично за нас, 2017г. е много динамична година, в която реализирахме няколко знакови ГИС проекта от национално значение и междувременно стартирахме работа по редица други. Поехме разработването и надграждането на ключови системи в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), в това число за обмен на данни между ИАОС и Изпълнителната агенция по горите, както и на Интернет приложение за привеждане на данните за почви, поддържани от ИАОС, съгласно изискванията на директивата INSPIRЕ. Наша отговорност е и развитието на мобилно приложение за мониторинг на биологичното разнообразие, което да улесни работата на експертите на терен при събиране и подаване на данни. Работим също така по проект за Министерството на земеделието, храните и горите. За шеста поредна година сме официален технологичен партньор и на най-мащабната еко инициатива в България – “Да изчистим България заедно”, за която подготвяме уеб базирано ГИС приложение, придружено от специализирана бек офис система. Във всеки един от тези проекти, както и в останалите, които изпълняваме в момента, прилагаме най-новите високотехнологични възможности на Есри ГИС платформата, така че да подпомогнем максимално потребителите, като същевременно отговорим на международните стандарти и световните добри практики в сферата.

През последните години все повече организации осъзнават нуждата от прилагане на Географски информационни системи. В този контекст, силно вярвам, че ни предстои една успешна за ГИС пазара в България година. Прогнозата ни е за все по-широко търсене на ГИС решения не само от традиционни клиенти, като държавна администрация, ютилити дружества и т.н., но и от частния бизнес, неправителствените и академични организации. За да се постигне обаче необходимата устойчивост на изпълняваните проекти е необходимо да се реализират качествени, отговарящи на нуждите на потребителите и на международните стандарти ГИС системи. Необходими са много професионализъм, опит и експертиза.

Станислав Дерекьовски, търговски директор, Датекс ГИС Център

Развитието на бизнеса, конкурентната среда, специфичните изисквания на клиентите са предпоставка за непрестанно търсене и осигуряване на по-висока ефективност по отношение на бизнес процесите. Намиране на оптималното решение е невъзможно без използване на ГИС технологиите.

През последната година продължава да нараства интереса към интеграция на ГИС със специализираните информационни системи на компаниите. Проектите които се реализират са на базата Open Source платформи. Решенията стават все по достъпни и са ориентирани към потребностите на компаниите.

Тенденцията ще се запази и през следващата година.

Прилагането на ГИС и интеграцията на системите на различните държавни организации е от ключово значение за подобряване работата и обслужването на гражданите и бизнеса, но за съжаление поради една или друга причина проектите стартират бавно.

Надяваме се тези процеси в бъдеще да се развиват по-динамично.


X