Софтуер

SophiaTX – блокчейн платформа за бизнеса

CIO Media

  


Sophia TX е иновативен проект, базиран на платформа с отворен код, чиято цел е да свърже бизнес приложенията с блокчейн (Blockchain или “верига от блокове”). Платформата на SophiaTX, която е подходяща за компании с различни размери, ще позволи на световната общност на SAP експертите, консултантите и разработчиците да предоставят възможностите на  блокчейн технологията на предприятия от всички индустрии. Приемането на платформата се подкрепя от пазара, който включва интерфейс за приложни програми (APIs) и общи структурни блокове, специално разработени за широко използваните системи ERP и CRM и други бизнес приложения.

При традиционния подход акцентът пада върху защитата на вътрешната ИТ среда на компанията, докато при новия подход вниманието се насочва върху бързото технологично развитие и конкурентноспособността, които помагат да се излезе извън традиционните граници на бизнеса.

Потенциалните ползи на свързването на бизнес приложенията с блокчейн са много и всъщност се очаква да продължат да се увеличават с по-задълбоченото изследване на фирмените процеси. Проучване показва, че през 2017 г. 87% от компаниите във Forbes Global 2000 и 98% от 100-те най-ценени марки използват SAP решения.

Ясно се вижда, че съществуват условия за подобни иновативни проекти, които се фокусират върху свързването на блокчейн и традиционните фирмени решения. Бизнесът не може вече да разчита изцяло на своите собствени вътрешни възможности. Новите технологии, платформите и специализираните услуги възникват изключително бързо и за да могат компаниите да запазят конкурентноспособността си, те трябва да си партнират за иновациите.

Резултатите от изследване, проведено върху компании извън силно регулирани сектори като банкирането, са наистина вдъхновяващи. От една страна те потвърждават, че блокчейн може значително да подобри сътрудничеството извън финансовата сфера. От друга страна платформата може да промени бизнес екосистемите в редица индустрии. Съществуват безброй възможности за използване на блокчейн в бизнеса и в тази връзка е необходимо да се комбинира специфичното знание за индустрията, технологичния опит при бизнес приложенията и новите иновативни идеи, свързани с технологията за блокчейн.

За SohpiaTX:

SophiaTX е платформа за блокчейн и пазар, която интегрира бизнес приложения и решения в среда за съвместна работа. Като платформа с открит код, тя съдържа интегриране на APIs със SAP и друг фирмен софтуер, включващ водещи системи като ERP, CRM и SCM. Проектът се ръководи от Equidato Technologies AG, швейцарско съвместно предприятие между DECENT и Venaco Group. И двете компании са силно ангажирани с начинанието и разбират огромния потенциал, предлаган от интегрирането на традиционния подход на водещите приложения с подхода на новите технологии като блокчейн. SophiaTX цели да разшири традиционните фирмени приложения и позволява засилване и променяне на настоящите бизнес модели.
X