Софтуер

Как облачните технологии спомагат за развитието на веригата за доставки

CIO Media

В последните няколко години сферата на доставките търпи бурно развитие. Организациите все по-често обръщат поглед към решения, използващи данни от интернет на нещата (IoT), за реализация на иновативни процеси. Пилотни проекти, базирани на 3D печат и изкуствен интелект (AI), навлизат в сектора с все по-бързи темпове, а доставките, извършвани от дронове, и автономните автомобили вече надничат зад ъгъла.Това до голяма степен се дължи на засилената глобализация, цифровата икономика и променящите се изисквания на клиентите. И тъй като броят на критичните системи и количеството информация стават все по-големи, CIO са принудени да инвестират в проекти за трансформация, за да подобрят начина, по който произвеждат, придвижват и предлагат стоките си, като едновременно с това намалят разходите си.

Но остава един много важен въпрос: Как могат тези инвестиции да се оформят като по-добър клиентски опит, който да гарантира устойчиви, дългосрочни потоци от приходи?

В сферата на доставките организациите се диференцират основно чрез прозрачност и гъвкавост в няколко ключови направления – ERP системи и такива за управление на складове, мобилни скенери, системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), електронни портали и електронен обмен на данни (EDI) за автоматизирани транзакции.

Водещите организации или вече са интегрирали или са в процес на интеграция на оперативни модели, базирани на облачни технологии, които осигуряват последователност и съгласуваност на служителите и клиентите по цялата верига на доставки.

Например австралийският доставчик на логистични услуги от трети страни за автомобилния, търговския и промишления сектор – AMCAP, наскоро предприе интеграция в облак, за да консолидира множество наследени системи в единна платформа. След като прехвърли ИТ средата си от остарялата мейнфрейм система за управление на веригата за доставки в съвременна такава, тя разгърна интерактивна платформа като услуга (iPaaS), за да свърже критични приложения, включително ERP и управлението на складовите системи.

В резултат на това служителите на организацията вече имат детайлен контрол върху процесите във веригата за доставки и данните, свързани с тях. Цялата информация се представя в един интерфейс, без да се компрометира точността на информацията. Това позволява на компанията да реагира много по-бързо на различни изисквания на клиентите. Досега достъпна на седмична база, актуализацията на инвентара на компанията вече може да бъде следена в реално време, като това дава възможност за ускоряване на сроковете за доставка.Как облачните технологии спомагат за развитието на веригата за доставки

© CIO Media, Cio.bg


Освен подобряването на ефективността и прозрачността, процесът на интеграция в облачното пространство спомага за автоматизирането на електронните транзакции и работните потоци за опростена доставка, обработка на документи и кредитен лимит и оптимизира порталите за електронна търговия с обновяване на данните за наличност в реално време от ERP системите. Не на последно място, постоянният достъп до актуална информация подобрява персоналните продажби на служителите, когато са мобилни или работят дистанционно.


X