Софтуер

Google вижда в „правото да бъде забравен“ нарушаване на баланса между обществения и личния интерес

CIO Media

Google възнамерява да се бори срещу широкото тълкуване на „правото да бъдеш забравен“ в Европейския съюз. Това става ясно от публикация в блог на главния съветник на компанията и неин старши вицепрезидент Кент Уолкър. Той твърди, че Европейският съд предстои да разгледа случаи срещу компанията, „представляващи сериозно нарушаване на правото за достъп до законосъобразна информация“.Според него исканията на френски съдилща за тълкувание от Европейския съд относно събирането на лични данни реално има за цел създаването на режим, при който „всички споменавания на политическа или престъпна принадлежност трябва автоматично да бъдат изчиствани от резултатите за търсения, без да се взима под внимание общественият интерес“.

„Ако съдът приеме този аргумент, това ще даде картбланш на хора, които да използват законите за поверителност за скриване на информация от обществен интерес“, посочва той и дава за пример политическите възгледи на политици или данните за престъпни деяния на обществени личности.

„Това на практика ще заличи правото на хората за достъп до важна информация за лица, представляващи ги в обществото или предоставящи им услуги“, отбелязва Уолкър.

Представителят на Google също така критикува предложенията за разпростиране на европейското „право да бъдеш забравен“ и за други държави. „Ние, както и много други организации, вярваме че това противоречи на основните принципи на международното право. Никоя държава не може да налага своите правила на граждани на други страни, особено когато става дума за законно съдържание“, пише още той.

На 25 май 2018 г. официално влиза в сила Регламент 2016/679 на ЕС (GDPR), засягащ защитата на физически лица във връзка с обработването на личните им данни и свободното движение на тези данни.

Регламентът ще донесе драстично увеличение на правата на потребителите във връзка с техните лични данни. Доставчиците на услуги ще са задължени да предоставят на потребителите си достъп до предоставените от тях лични данни, право да ги променят или напълно да се заличат (познато като "правото да бъдеш забравен"). Това ще е от значение при обработка на лични данни под формата на номера на кредитни карти, споделена лична информация или мнения в социалните мрежи.

Поради бързото развитие в предлагането на т.нар облачни услуги Регламентът предвижда специални технически и организационни мерки, които доставчиците на тези услуги следва да осигурят.

По време на международната конференция „Колаборацията в основата на опазването на критичните данни“ беше изказано мнението, че Регламентът въвежда т.нар. „право да бъдеш забравен“, но това не означава „да бъдеш изтрит“. Отнесено към облачните услуги това предполага, че данните на лицето могат да не се индексират. Това е приложимо и за данни, които подлежат на съхранение за по-дълъг срок по друг закон, например данни за заплати, които според българското законодателство се съхраняват 50 години, или данни за плащания, кредитни досиета и др.

Според български ИТ мениджърите сериозен проблем е това, че регламентът не е подготвен от хора, свързани с информационните технологии. При искане от физическо лице "да бъде забравено", заличаването предполага изтриване на данните от масивите с оперативна информация, бекъп и архиви. Компаниите, които работят с данни с различна давност (заплати, кредитни досиета, обучения и т.н.) ще трябва да водят отделни регистри.


X