Софтуер

БОРИКА предлага въвеждане на национален платежен стандарт във връзка с PSD 2

CIO Media

Виргиния Стаматова

Национални инициативи за прилагане на новата директива за платежните услуги на ЕС - PSD2, предлага БОРИКА. Това поясни Иван Велков, директор, „Платежни системи и информационно обслужване” на БОРИКА на редовната сбирка на клуба на ИТ мениджърите в България.

 Директивата се въвежда у нас с промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, които целят разширяване обхвата и ефикасността на операциите и въвеждане на нови услуги за иницииране на плащане и за предоставяне на информация за сметка, извършвани изцяло през интернет. 

Инициативите на БОРИКА предлагат създаване на единен национален стандарт, включващ особеностите в България, като плащания към бюджета, поясни още г-н Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на БОРИКА. Операторът може да предложи на бюджетните предприятия да работят с бизнеса и гражданите през един интерфейс. Така банките ще бъдат улеснени в обслужването на бюджетните плащания.

 

 

 PSD 2 допуска създаването на национални стандарти и такива вече са факт в страни като Франция и Германия, допълни още г-н Вичев. Сред техническите въпроси, които не са решени в директивата и които всяка страна членка трябва да уреди самостоятелно, например чрез стандарт, са важните за потребителите въпроси каква информация, касаеща сметката на клиента може да стане известна на доставчика и как се подсигурява връзката между него и финансовата институция. Не е уреден и въпросът как ще се идентифицира платецът. 

Друга инициатива на БОРИКА е създаването на хъб, който да служи като метаагрегатор между банката на платеца, доставчика на платежна услуга (Payment Initiation Service Provider-PISP) и компанията, която осигурява информация за сметката на клиента (Account Information Service Provider, AISP). Хъбът ще осигури следните ползи за участниците:

  • единен интерфейс,

  • единна комуникационна среда,

  • съответствие с националния стандарт,

  • съвместимост с регулаторните изисквания и такива свързани със сигурността,

  • единна тестова среда..

Вече 22 години БОРИКА –предлага услугата ИНФОБАНК, осигуряваща на едно място актуална информация за състоянието на постъпилите и наредени плащания по всички сметки на клиента във всички банки. В момента тя се ползва от 18 банки от общо 27 действащи у нас (22 български и 5 клона на международни кредитори). Експертите на дружеството работят по проект за развитие на ИНФОБАНК във връзка с PSD 2.

Промените в Закона за платежните услуги и платежните системи са минали на първо четене и предстои да бъдат приети от Народното събрание малко след средата на януари.Ревизираната директива за платежните системи - PSD 2 - е приета през от европейските институции 2016-та. Страните членки на ЕС трябва да я въведат в националното си законодателство до януари 2018-та, През септември 2019-та трябва да са влезли в сила стандартите и финтех компаниите трябва да могат да обслужват клиентите си, т.е. да са получили достъп до сметките им


X