Софтуер

Директорите по данни имат все по-голямо значение за дигиталната бизнес трансформация

CIO Media

За трета поредна година Gartner проведе проучване във връзка с нарастващото значение на позицията на директорите по данни (chief data officer – CDO). Изследването, в което са участвали 278 CDO, показва, че техните задължения вече не са свързани само с управлението на данни, качеството на данните или регулаторните фактори. Тяхната дейност сега носи реална бизнес стойност.

Според анкетата за първи път повече от половината от директорите по данни отговарят пряко пред изпълнителния директор, главния оперативен директор, главния финансов директор, собственика, борда или акционерите. До 2021 г. се очаква 75% от големите предприятия да смятат ролята на CDO отдела за крайно необходима в сравнение с ИТ отдела, финансовия отдел, с отговорностите на служителите по оперативната дейност и човешки ресурси.

За разлика от ролята на директора по дигиталните въпроси, която според Gartner ще изчезне през следващите пет години, подкрепата за директора по данни нараства. Увеличението на CDO отделите беше 23% през 2016 г., а тази година вече е 47%.

Според Gartner  около 71% от директорите по данните изпълняват функциите на съветници по дигиталните въпроси в компанията, 60% оценяват външните възможности и заплахи  за бизнес стратегията и 77% използват данните, за да осигурят на организациите си конкурентно предимство.

Намирането на нови таланти заради увеличаващите се отговорности, нарастващите бюджети и все по-голямото участие при взимането на мениджърските решения илюстрира колко централна става ролята на CDO за все повече организации.

В глобален план също така се наблюдава повишаване на средствата, с които разполагат директорите по данни, като средно става дума за около осем милиона долара. Друг индикатор за зрялостта на техните отдели е броят на участващите в тях служители – средно има по около 54 пряко и непряко подчинени, като през 2016 г. този брой е бил 38 души.


X