Софтуер

Анализите на данни ще са от особено значение за бизнеса през 2018

CIO Media

По време на състоялата се наскоро конференция Gartner Data and Analytics във Франкфурт, анализаторът Рита Салам прогнозира, че „анализите ще имат още по-голямо въздействие върху обществото в следващите двадесет години, отколкото имаше интернет през последните двадесет години“.

Невероятното развитие при машинното обучение и изкуствения интелект, по-специално, ще промени всеки аспект на днешното общество и ще даде нова дефиниция на всеки бизнес процес. Но дори и да не се вземат под внимание тези сериозни промени, Тимо Елиът, вицепрезидент SAP, вярва,че анализите ще бъдат през следващата години поне четири пъти по-важни. Ето и защо:1. Ускорена цикличност на иновациите

Основната цел на иновациите винаги е била да подкрепят вземането на решения. Според Gartner, анализите продължават да са най-важния технологичен приоритет за компаниите по света, както е било и през последното десетилетие.

Но решенията са по-важни от всякога. При днешните бързо променящи се пазари, бъдещето е на гъвкавите компании, които умеят бързо да се адаптират. Разполагайки с правилната информация в правилния момент и имайки възможност за използването ѝ – с други думи да имаш ефективни анализи – все повече представлява разликата между оцеляването и забвението.

2. От основан на процесите свят към движен от данните свят

В света на анализи сме свикнали на процеси създаващи данни, които да се използват за анализи. Но сега данните се използват за създаване на процеси на дигитална трансформация. При тези нови дигитални процеси различните стъпки постоянно се променят в зависимост от алгоритми и информация в реално време.

Например, помислете за потребителите купуващи продукти. В отминалите дни това беше относително линеен процес: виждаш реклама, отиваш в магазина и правиш покупка. Но сега живеем в много по-сложен, омниканален свят. Най-напредналите компании оптимизират цялостния потребителски опит, използвайки анализи в реално време във всеки един момент на взаимодействие – насочвайки клиентите към най-добрия резултат.

Резултатът е, че всеки клиент следва уникален, персонализиран процес, привеждан в действие от данни и анализи. И тези процеси се променят автоматично с промените в данните, правейки ги по-гъвкави и пъргави, както и по-подходящи за днешните бързо променящи се пазари.

И не само потребителският опит се променя, всички модерни бизнес процеси, включително човешки ресурси, логистика, финанси и производство сега постоянно биват приспособявани и оптимизирани в движение, основавайки се на данни в реално време. Анализите се изместват от това, да са отделени от „операциите“ към това, да са интегрирани в тях.

3. Анализите са част от предлаганите от компаниите продукти и услуги

Компаниите преминават от продажба на продукти към създаване на опит, изживяване, а данните са изключително важна част от процеса. Независимо дали става дума да се определи след колко време ще пристигне повиканото през мобилно приложение такси, качеството на препоръчваните книги в онлайн книжарница или способността за анализиране на В2В фактури, данните все повече са директна част от потребителското изживяване и това, което ви отличава от вашите конкуренти.

Това означава, че вашият продуктов мениджър трябва да може да експериментира с данни по нови начини, тествайки и предприемайки следващи стъпки относно опита на клиентите. За целта се разчита на наличната платформа за анализи и се изисква повече креативност и гъвкавост отколкото в миналото.

4. Директно „осребряване“ на данните

Днес е по-лесно от всякога да се осигурят постъпления от информация, превръщайки данните директно в приходи.

Някои събират огромни обеми информация, за да поддържат своя бизнес, но и други биха могли да се възползват от нея. Чрез обобщаване, натрупване и превръщането ѝ в анонимна, информацията може да бъде продадена на различни клиенти – създавайки нов бизнес модел, базиращ се директно на данни. Данните от търговци могат да разкрият важна информация за избора на марки. Данните от телефонни компании могат да покажат оценки за човекопотока пред магазините.


Какви трябва да са следващите ви стъпки

Дигитална трансформация означава, че данните придобиват по-голямо значение отвсякога. Ето как да извлечете повече от своите инвестиции в анализи:

  • Време е да съсредоточите усилия върху най-добрите практики за анализи – особено за качеството на данните.

  • Обърнете се към иновативните екипи в организацията, променящи цялостния потребителски опит и се уверете, че сте готови за новата роля на данните.

  • Използвайте случая да направите инвентаризация на своите данни и определете лидер, който може да помогне с проучването на новите възможности за осигуряване на приходи.


X