Софтуер

Тенденции при обработката на данни и изкуствения интелект през 2018 г.

CIO Media

Понятието  “изкуствен интелект” (AI) стана изключително популярно през 2017 г., но очакванията за възход на машините все още остават неоправдани. Въпреки множеството изследвания и опити в тази сфера на технологичното развитие, употребата на AI в реалния свят остана сравнително ограничена. Това обаче най-вероятно ще се промени през 2018 г.

Реалността измества тренда

Повечето големи компании вече правят сериозни инвестиции в сферата на изкуствения интелект, но към момента голяма част от тях не носят очакваната възвращаемост. Според изследователската фирма Forrester 55% от фирмите все още не са постигнали осезаеми бизнес резултати от вложенията си в AI, а 43% от тях казват, че е твърде рано да се каже дали тяхната инвестиция е била успешна.

 

 

"Има много пилотни проекти и още повече доказани на хартия концепции, но реалността отразява не само това какво е AI и какво може да направи, но и това как тези иновативни системи се реализират след изграждането си", казва Мишел Гьоц, един от авторите на доклада на Forrester, озаглавен "Меденият месец за AI приключи".

По думите ѝ организациите започват да разбират необходимостта от инвестиции в технологии, но с ясна бизнес цел. Тя е категорична, че този процес може да се реализира по оптимален начин, единствено ако в него са въвлечени всички заинтересовани страни - собственици на компании, изследователи на данни, технолози и т.н.

"Бизнес реализацията на AI ще има нужда от експерти, които не само да мислят как да създадат дадена технология, но и да са наясно как измисленото на тях ще получи реална реализация в бизнес средата. Ако не бъдат заложени конкретни мащабни цели и се разчита само на изпълнението на краткосрочни задачи, цената на изкуствения интелект може да доведе до невъзможност за възвръщаемост на инвестициите”, предупреждава Гьоц.

Развиващи се AI индустрии

Джейн Завалишина, изпълнителен директор на Yandex Data Factory, е на същото мнение като изследователя от Forrester. Тя вярва, че нарастващото разбиране на съвременната наука за данни ще доведе до сериозни резултати за традиционните индустрии, както и за компаниите в процес на дигитална трансформация.

"Те осъзнават, че това не е просто вълнуваща технологична инвестиция, а практичен бизнес инструмент. Така че, ако през 2017 г. ставаше въпрос за разбирането на това, което AI може да донесе като цяло за човечеството, то през 2018 г. фокусът ще бъде насочен към практическата интеграция на наученото”, категорична е тя и добавя, че това ще промени отношението към технологията като цяло и ще осветли “невидимия AI”, който, по думите ѝ, представлява прилагането на машинно обучение за оптимизиране на фоновите процеси в традиционните компании, като тези от нефтената и газовата промишленост. Чрез анализиране на историческите данни подобни организации ще могат да създават по-точен модел за анализ на функционирането на оборудването, на което разчитат, като по този начин ще могат предварително да организират процесите по неговия ремонт в реално време и ще знаят къде се налагат промени, които да доведат до по висока ефективност.

Развитието на концепцията “Интернет на нещата” (IoT) и периферните анализи спомага за все по-голямата достъпност до AI, като по този начин много индустрии, които досега демонстрираха известно нежелание да приемат новите технологии, започват да разбират тяхната истинска стойност. Научните, административните, консултантските услуги и всеки друг сектор, който се гради въз основа на информация за потребителите, също са въвлечени в този процес, което ги поставя пред определени предизвикателства.

 


Тенденции при обработката на данни и изкуствения интелект през 2018 г.

© CIO Media, Cio.bg

 

"Ще видим много смущения в тези сектори, защото машините могат да анализират огромно количество различни видове данни и да представят закономерности много по-бързо, отколкото човек може да направи това", обръща внимание Гьоц.

Фокус върху данните

Науката за данните претърпя голямо развитие през 2017 г., но нейният потенциал може да бъде възпрепятстван от лошото качество на базисната информация. Това често кара учените да губят прекалено много време в подготовка на данните и филтрирането им, за да отсеят “сеното от плявата”.

"Мисля, че и през 2018 г. една от практическите области, в която ще бъдат вложени много усилия, ще бъде качеството на данните", казва Рави Рао от Infogix, компания за анализи и доставка на софтуер. Рао вярва, че управлението на данни ще става все по-автоматизирано през 2018 г., за да се гарантира тяхното качество.

"Това е необходимо техническо предизвикателство занапред, а изкуственият интелект и машинното обучение ще започнат да играят ключова роля не само в напредналите анализи, но и във всяка фаза, която води към тях, като например качеството и управлението на данни", категоричен е Рао.

Възможности за дълбочинно машинно обучение

Недостигът на учени в областта на данните остава проблем и през следващата година, но дълбочинното машинно обучение трябва да стане по-достъпно поради не особено високите първоначални разходи.

Трите основни доставчика на облаци - Google, Amazon и Microsoft – и сега предлагат като услуга почасовото наемане на графични процесори, които могат да бъдат използвани за обучение на невронни мрежи.

Възходът на чатботовете

Редица експерти вярват, че 2018 ще бъде годината, в която чатботовете, базирани на AI, ще станат абсолютно обичайно явление за бизнеса, като по този начин ще се преследва рационализация на клиентския опит и намаляване на необходимостта от персонал в кол центровете. Очаква се в множество сфери широко да навлязат интерфейси, които да провеждат разговори, интервюта и текстова комуникация.

През последните години има много опити за интеграция на чатботи, но това е много труден процес, като Facebook и Google вече имат някои успехи в потребителското пространство, но към момента използването на тази технология в бизнес комуникациите остава инцидентно, като се очаква през 2018 г. то да придобие по-голяма масовост в следствие на новите постижения в сферата на AI. Не трябва да се забравям също така, че гласовият контакт, изграден върху интерфейси, които усъвършенстват или ограничават зададените въпроси въз основа на предишни отговори на потребителя, може да предостави убедителна алтернатива на онлайн формулярите. Това в крайна сметка ще бъде много по-бърз вариант за комуникация, който не изисква досадното попълване на документи всеки път, когато потребителя ползва услугите на някоя платформа.

Смяна на ролите

Рави Рао от Infogix вярва, че нарастващото значение на анализа на данни означава, че всяка организация трябва да поддържа подобни разработки, за да може впоследствие да се възползва от предимствата, които дават те.

 


Тенденции при обработката на данни и изкуствения интелект през 2018 г.

© CIO Media, Cio.bg

 

За да бъде въведена програма за управление на качеството на данните и да се прилага правилно, всяка организация трябва да има определено звено, което да си грижи за това. И този екип не може да бъде традиционната ИТ дивизия, защото нейните функции не са такива, а по скоро тази работа е по-присъша на екип за анализи”, съветва Рао.

По думите му това ще доведе до повишаване на важността на анализаторите на данни, които гарантират професионален подход при работата с масивите от информация. “В този ред на мисли, CDO (Chief Data Officer) ще става все по-важно фигура във всеки отдел и във всяка организация", смята още Рао.

Анализаторът от Forrester Мишел Гьоц не е толкова убедена в това. Тя смята, че ръководните длъжности, които наблюдават и анализират в по-широк смисъл какво прави технологията за бизнеса в стратегически аспект, ще бъдат водещите в процеса на налагане на AI в бизнес организациите. Завалишина пък вярва, че ще се появят все повече нови роли – процес, стимулиран от развитието на технологиите.

"Ако разберете как работи науката за данни, това, разбира се, ще ви помогне. Но също така трябва да сте човек, който стои на пресечната точка между управлението и науката за данни. За жалост, такива хора в момента могат да се намерят по-трудно дори от добрите учени в сферата на анализа на информация. През 2018 г. ще видим много по-голяма нужда от такива хора и компаниите трябва да са готови за това", съветва и Джейн Завалишина, изпълнителен директор на Yandex Data Factory.


X