Софтуер

Колко умни ще са градовете през 2027 г.?

CIO Media

Бъдещето е неустоимо поле за въображението на режисьорите и писателите. Какво точно ще се случи обаче никой не знае. Очаква се до 2050 г. 66% от населението да живее в градските райони. Големите градове ще трябва да отговорят на новите нужди свързани с транспорта и инфраструктурата. Освен това вероятно ще се промени и динамиката на пазара за компаниите в много сектори.

Тъй като населените места увеличават своя размер и важност в глобалната икономика, от изключително значение е да се приемат напредничави идеи в дизайна и устойчивото развитие. Нови технологии, процеси, продукти и инженерни решения са необходими, за да се справи човечеството с безпрецедентните темпове на урбанизация.

През следващото десетилетие основните цели в градовете ще бъдат фокусирани върху подобряването качеството на живота. Това от своя страна ще доведе до по-голяма свързаност, а умната среда ще позволи на хората, правителствата и бизнеса да си взаимодействат по-ефективно.

Инфраструктурата на умните градове ще зависи от три основни технологии – големите данни, интернет на нещата (IoT) и възобновяемата енергия. Те ще трябва да работят в синергия, за да подобряват непрекъснато живота. Безжичната свързаност ще бъде лепилото, което държи всичко заедно, като процесът ще се подпомага от изкуствения интелект, роботите, дроновете, автономните превозни средства, 3D и 4D принтирането.

Данните ще показват основи проблеми като задръстванията и ще помагат на градските власти да решат как най-добре да използват ресурсите си, включително пространството, горивата, енергията, водата и електричеството. Ясните приоритети ще засягат въпросите за: мониторинга на околната среда, за да се предвидят потенциалните заплахи от земетресения, урагани и други природни бедствия; ефективното намаляване на отпадъците; и осигуряването на умни пътища, с улеснения за автономните превозни средства и станции за зараждане на електрическите автомобили.


Колко умни ще са градовете през 2027 г.?

© CIO Media, Cio.bg

Логистичните решения в градовете ще бъдат взимани чрез огромни количества данни за населението и неговото поведение. Непрекъснато разширяващия се интернет на нещата, обхващащ светофарите и камерите, сензорите за замърсяване, личните превозни средства – ще захранва големи архиви от данни в облака. А изкуственият интелект и софтуерът за прогнозиране ще използват събраната информация за взимането на бързи и ефективни решения.

И ето една част, която звучи като научна фантастика – градовете трябва все повече да приличат на живи организми заради интелигентността и свързаността. Очаква се бързото развитие на IoT технологиите през следващите години, с 28 млрд. свързани устройства само до 2021г.

Умните градове ще имат „мозък”, който да поглъща интелигентност от различни технологии и ще го използват, за да разбират поведението на жителтие. Следователно градовете ще могат да взимат решения как да се контролира замърсяването, да следят трафика, да разпределят паркирането и да комуникират с гражданите. Дори е възможно да управляват поведението на жителите, например като награждава шофьорите за това, че използват препоръчан маршрут.

Умните градове ще повлияят на живота на хората и на много персонално ниво. Лекарите вече все по-ефективно използват ресурсите чрез мобилните технологии в и извън болниците. Системите им позволяват  да наблюдават пациенти у дома. С бързото развитие на данните около умните градове, това дистанционно наблюдение ще се увеличава. Освен това данните на умните градове ще могат да бъдат използвани за разчистване на пътищата за линейките.

Образованието и училищата също ще бъдат облагодетелствани от развитието на умните градове, като учителите и учениците все повече ще работят дистанционно. Това вече се случва с интерактивните класни стаи и домашните онлайн.

Макар че технологиите се развиват толкова бързо, ще е необходимо време за изграждането на умните градове, тъй като за тях са нужни много средства и ангажимент от правителствата за реализирането на проектите. До 2025 г. се очаква да има 88 умни градове от общо 4,5 хил. в целия свят. Несъмнено ползите не могат да бъдат отречени, но развитието на този нов тип населени места през следващото десетилетие ще зависи в най-голяма степен от желанието и инвестициите на хората, взимащи решенията.


X