Софтуер

6 IoT тенденции, които ще бъдат водещи през 2018

CIO Media

2018 ще бъде ключова година за развитието на интернет на нещата (Internet of things – IoT) и на индустриалния интернет на нещата (Industrial internet of things – IioT), като организациите ще увеличат прилагането и инкорпорирането на IoT технологии в своите продукти, процеси и работа. Изследователската компания Gartner предвижда, че до 2020 ще се появят около 20 млрд. устройства, свързани към IoT, a самите доставчици на IoT продукти и услуги ще генерират над 300 млрд. долара приходи. Ето шест тенденции за интернет на нещата, които да се следят през 2018.

Всичко се свързва

Очаква се 2018 да бъде годината на потребителския интернет на нещата, като той ще има значително влияние върху начина, по който живеем, работим и комуникираме помежду си и с устройствата си.

Същевременно развитието на индустриалния интернет на нещата едва ли ще бъде толкова интензивно. Въпреки това има много възможните в тази сфера. През 2018 IoT технологиите ще ускорят трансформацията на промишлените предприятия в софтуерно дефинирани такива. Мобилния мониторинг на процесите и управлението в заводите ще стават все по-глобализирани, след като IoT свързва съоръженията с данните от всяка локация, за да подобри взимането на решенията. В интелигентните предприятия IoT ще свързва глобалната верига на доставка от край до край, позволявайки пълна видимост.

Освен това се очаква IoT свързаните технологии да навлязат в здравеопазването; а при интелигентните градове автономните автомобили ще елиминират пътните инциденти, причинени от човешки грешки и ще спасят милиони животи.

Ще бъде нужда нова инфраструктура за данните

Събирането на данни от сензорите е полезно, но крайната цел е да се получи практическо знание от тях. Това от своя страна ще изисква нова инфраструктура за данните.

Проблемът в случая е, че сензорите събират огромно количество данни в реално време. Компаниите, които се опитват да приложат тези данни ще бъдат изправени пред трудността на комбинират цялата информация в различни формати. За да капитализират това, организациите трябва да приложат технология, която може да се справи с постоянния поток от данни в допълнение към търсенето на по-ефективни начини за анализиране на информацията – като машинно обучени и дълбочинно обучение.

Обработката на данни се разширява към IoT периферията

Всяка индустрия, чиито активи се дигитализират и прави първи стъпки към свързаността, е в добра позиция да използва ценността на периферната интелигентност. Обикновено целта на тези инициативи е да се постигне значителна бизнес ефективност. Това може да бъде  чрез прилагането на неизвестни или нереализирани досега оптимизации. Често тези изненадващи знания се разкриват само чрез анализи и машинно обучение. Минната, петролната и газовата промишленост наистина могат да се възползват от периферната интелигентност.


6 IoT тенденции, които ще бъдат водещи през 2018

© CIO Media, Cio.bg

ИТ и ОТ ще се сътрудничат

Информационните технологии (ИТ) и оперативните технологии (ОТ) традиционно са разделени. Но това вероятно ще се промени през 2018, след като индустриалният интернет на нещата вероятно ще принуди ИТ екипите и ОТ екипите да работят заедно, за да постигнат успех.

Според някои специалисти дори е възможно през 2018 ОТ специалистите да започнат да ръководят IIoT промяната. Освен това през новата година ще има повече IoT проекти изпълнени от бизнес оперативните екипи в сравнение с онези реализирани от ИТ екипите. Справяйки се с проблемите при сигурността, които могат да навредят на IoT прогреса, компаниите ще имат възможността да се възползват напълно от тази революционна технология през следващите години.

IoT атаките ще бъдат мотивирани от финансови облаги

До 2020 ще се свързват един милион нови устройства за час, увеличавайки възможностите за атака и превръщайки IoT уязвимостите в още по-критични и опасни за организациите. За да се справят с предизвикателствата с безопасността, компаниите трябва да предприемат един проактивен и динамичен подход, а многопластовата отбранителна стратегия ще бъде ключът към защитата на IoT устройствата от атаки.

Към момента обаче индустриите сякаш само изчакват и следят развитието на ситуацията, когато става дума за прилагането на специфични решения за IoT сигурност. Наблюдават се две основни тенденции. От една страна традиционните доставчици на ИТ сигурност все още са в процес на променяне на своите съществуващи продукти, така че те да могат да се справят с новите IoT заплахи за сигурността. Същевременно обаче се появяват и много нови играчи, които разработват решения за сигурността, специфични за един определен слой.

IoT преминава от пилотни проекти към създаване бизнес стойност

2017 беше година на изследването на индустриалния интернет на нещата и доведе до експлозия на доказателства за концепции и пилотни проекти. Макар че тази тенденция ще продължи и през 2018, се очаква също така да се увеличи информираността при създаването на бизнес стойност.


X