Софтуер

Кои ИТ умения ще се търсят на пазара на труда през 2018?

CIO Media

PHP и Drupal разработчиците ще бъдат едни от най-търсените професионалисти в ИТ сектора, но това далеч няма да бъдат единствените котиращи се умения, тъй като се очаква броят на работните места в сферата да се увеличи през тази година, сочи нов доклад, съставен от компанията за подбор на персонал Hays.

 

 

В докладът, който обхваща периода от януари до юни 2018 г., се казва, че търсенето на PHP специалисти ще се увеличи, тъй като все повече организации използват този език. Големите корпорации също така ще търсят разработчици на Drupal. "Вече има ограничен брой хора с умения в Drupal, които, за да сменят местоработата си, ще трябва да получат предложение за сериозно увеличение на заплатата", се казва в доклада.

Правителствените отдели на различни държави също така са насочили вниманието си към хората с умения в мигрирането на данни от SAP, което ще увеличи нуждата от бизнес анализи и анализатори на данни за миграцията, твърдят още от Hays.

Другите ИТ умения, които се очаква да се котират на пазара на труда, включват разработчици на iOS и Android, разработчици на Microsoft SQL, мрежови инженери и архитекти на софтуерно дефинирани мрежи (SDN), както и експерти по киберсигурност. "Кандидатите с опит в интернет комуникациите, мобилните технологии, разработката на приложения и сигурността ще бъдат изключително необходими", се казва в доклада.

Специалистите по сигурността на информацията, съсредоточени върху управлението на риска и съответствието, ще бъдат търсени и в подготовката на компаниите за Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR). Мрежовите инженери със сертификати от по-високо ниво също ще бъдат търсени в публичния сектор.

 Някои от най-актуалните тенденции в набирането на персонал ще бъдат стимулирани от науката за работа с данни и цифровите технологии. Умението за използване на виртуалната реалност при всички случаи ще подобри профилът на кандидата за работа, като това ще се смята и за повишаване на квалификацията.


X