Софтуер

Как партньорството човек-машина ще промени бъдещето на бизнеса

CIO Media

Повечето от темите за дигиталната трансформация се фокусират върху голямата картина, като основно се обсъжда подготовката за следващата съществена промяна или новите възможности. Но като цяло дигиталната трансформация има много елементи – тя влияе не само приходите и процесите, но и хората.

Технологии като изкуствения интелект (AI), добавената реалност, виртуалната реалност, роботиката, интернет на нещата (IoT) и облачния изчислителен модел вече създават по-дълбоки връзки между хората и машините. И се очаква тези връзки в бъдеще да продължат да се засилват.

Организациите, които осъзнаят и приемат това, ще имат шанса да ръководят промяната и същевременно да излязат като най-влиятелния играч. Трансформацията не се обуславя само от технологиите, тя трябва да се разбира като свързващото звено между хората и машините.

Ролята на хората в дигиталната трансформация

Организациите трудно се справят с несигурността, но хората, които неизменно са част от уравнението, трябва да бъдат поставяни на първо място. Ако стратегията за дигиталната трансформация на дадена компания е силна, то и бизнесът, и служителите ще вървят в правилната посока.

Всяка технологична промяна води след себе си видоизменяне на работните позиции – достатъчно е да се погледне назад към историята, за да се открие кои позиции вече не съществуват. Безспорно машинното обучение и изкуственият интелект в крайна сметка ще изпълняват някои задачи по-добре от човека, особено в области като обработването и събирането на данни или като задълженията, свързани с прогнозиране.

Производственият сектор е един от очевидните примери, но изкуственият интелект навлиза все повече в здравеопазването, образованието и финансовия сектор, където скоростта, точността и намаляването на разходите могат да бъдат използвани за създаването на персонализирани услуги, фокусирани върху клиента.

Може би някой ден ще има автономни автомобили, но не може да съществува самоуправляващ се бизнес. Винаги ще има дейности, които само човек ще може да извършва. Това ще осигури редица възможности за нови работни позиции и нови начини за изпълнение на задачите.

Дигиталната трансформация ще помогне на компаниите да постигат целите си по-добре и по-бързо. Например, в близко бъдеще виртуалната реалност ще напусне гейминга и ще навлезе като бизнес приложение. Това ще промени всичко – дистанционната работа, конферентните разговори и обученията, но и ще създаде нови възможности, които едва ли доскоро са били смятани за възможни.

Затова лидерите от бизнеса, правителствата и образователните институции трябва да се опитат предварително да идентифицират новите роли и да подобрят уменията на хората.


Как партньорството човек-машина ще промени бъдещето на бизнеса

© CIO Media, Cio.bg

Съвети относно дигиталната трансформация

Настъпването на четвъртата индустриална революция променя технологичните аспекти на операциите в компаниите, но човешкият капитал не бива да бъде пренебрегван. След като машините стават все по-сложни и умни, балансът между това как машините и хората работят заедно – във всички аспекти на живота – ще трябва да бъде възстановен.

Създаването на нови бизнес модели е най-очевидната стъпка. Успешните организации променят всички аспекти на дейността си спрямо нуждите и възможностите си. А ако не го направят, то те рискуват да бъдат заменени от новите играчи на пазара. Освен това те не възприемат трансформацията като дестинация, а продължават да се стремят към иновативност. Uber, например, създаде услуга за споделяне на пътуване, но не спира да изучава възможностите за развитие на автономни превозни средства.

Другият елемент е свързан с инвестиране в талантите. Едва ли е грешно да се каже, че сега децата трябва да бъдат подготвени за позиции и индустрии, които все още не съществуват. Изследователският Институтът на бъдещето предвижда, че начинът на мислене, характерен за предприемачите – като визионерство, креативно разрешаване на проблеми и постоянство – ще бъде от огромно значение за всички служителите през следващото десетилетие.

Макар че развитието на тези умение не зависи само от бизнес лидерите, организациите ще получат кадрите, от които имат нужда само ако искат да ги развиват. Това в особено голяма степен се отнася за ИТ сферата, където има възможност системите, сториджа или бизнес анализа на информационните и комуникационните технологии да започнат да работят за цялата компания, осигурявайки иновации и по-бързо управление на проектите. Това ще промени начина, по който технологиите се възприемат в организациите – ключов елемент от дигиталната трансформация.

Всъщност всеки бизнес в бъдеще, независимо от сектора, ще трябва да бъде технологична компания, със софтуер в ядрото си. Организациите ще се нуждаят от правилните технологични умения и служители, които могат в максимална степен да се възползват от партньорството човек-машина. Тези технически платформи ще създават или провалят организациите до 2030.


X