Софтуер

Каква е разликата между софтуера със свободен и отворен изходен код?

CIO Media

Макар че често компаниите използват тези два термина като взаимозаменяеми, съществува малка, но фундаментална разлика между софтуера със свободен и с отворен изходен код. А организациите трябва да са запознати с особеностите на всеки тип.

В общи линии става дума за една и съща категория софтуер. Разликата е в стойността и идеята зад създаването, което може да се отрази върху лиценза и разходите за съдържание.

Отвореният код е парадигма за разработка и разпространяване, докато свободният е социално движение. За да бъде определен един софтуер като „свободен”, то той трябва да предоставя „четири свободи”: програмата да може да се използва за всякакви цели; да има достъп до изходния код и да се променя според желанията; да се разпространяват свободно копия на софтуера и да се разпространяват свободно модифицирани версии на софтуера.

Според движението за свободен софтуер в света не трябва да има софтуер, който да е нечия собственост. Идеологията постановява, че потребителят трябва да бъде напълно независими от контрола на разработчика. От друга страна движението за отворен софтуер защитава идеята за безпроблемен достъп до кода. Това е практично и далеч не толкова политическо: става дума да се получи достъп до изходния код, така че потребителят да може да го модифицира и споделя в общността. Това второ движение не се противопоставя на един или друг лиценз, а по-скоро настоява за практичен подход, при който хората могат да решат какво е най-подходящо за техните нужди – включително опцията за притежаване на права върху софтуера.

Софтуер за всички бизнес нужни

Според специалистите днес едва ли има бизнес или индустрия, които да не използват софтуер с отворен или свободен код. Развитието на двата типа софтуер се дължи на тяхната способност бързо да въвеждат иновациите, а основаните на тях решения могат да изпълнят почти всяка бизнес нужда. Три от най-популярните употреби на свободния и отворения софтуер са приложенията за крайния потребител, операционните системи и библиотеките; като на работното място се използват Linux, MySQL, WordPress, PHP и Apache.


Каква е разликата между софтуера със свободен и отворен изходен код?

© CIO Media, Cio.bg

Необходими допълнителни покупки

В повечето случаи – независимо дали става дума за съзнателен избор или не – организациите предпочитат продукти с отворен код, а не такива със свободен, тъй като те ще купят лиценз и поддръжка. Често компанията за поддръжка ще предложи платена услуга, за да се грижи за свободния софтуер. В крайна сметка потребителят трябва да избере между свободната (неподдържана) версия или платената (поддържана) версия – а този избор често се определя от уменията на самия потребител.

Най-важното е да се избере лиценз, който по най-добрия начин ще отговори на целите на проектите и който най-добре пасва на бизнеса и конкретната общност. За повечето компании не е от приоритетно значение дали софтуерът ще бъде с отворен и свободен код. Избраното решение, лиценз и ниво на поддръжка трябва да съвпада с нуждите на конкретната организация.

Разлики между лицензите

Софтуерът с отворен или свободен код идва с един или повече лицензи, които определят начина, по който той може да се използва, адаптира или модифицира от лицензополучателя (обикновено крайния потребител). Някои лицензи са много отворени и неограничени, като позволяват софтуерът да бъде модифициран по желание, а собствеността на модифицирания продукт остава при лицензополучателя. Понякога обаче лицензите изискват от лицензополучателя да представи промените на общността с цел подобряването на продукта.

Единия вид лицензи са наречени „копилефт“ и при тях всички производни доработки продължават да бъдат лицензирани според същия лиценз като оригиналния софтуер. Другият вид лицензи са пермисивни, те позволяват промениният софтуер да бъде включен към фирмения, който е затворен и повторното разпространение е ограничено.

Притеснения за сигурността

Освен въпроса за лицензите друго голямо притеснение на компаниите при избора на софтуер е сигурността. Според много организации решенията с отворен или свободен код са по-малко защитени. За подобно твърдение няма реални доказателства. Специалистите обаче смятат, че една от опасностите е предположението, че някой друг вероятно е тествал защитите на дадено приложение, тъй като много разработчици са имали достъп до изходния код. Поради тази причина разработчиците трябва да имат достъп до докладите по сигурността, които показват недостатъците в компонентите на трета страна, използвани в дадено фирмено приложение.

Бизнес особености

Очевидно при софтуера с отворен или свободен изходен код няма правилен или грешен избор. Но организациите трябва да разберат какво представлява всеки един тип, за да вземат информирано решение за покупка. Трябва да се изчислят общите разходи за правата, лиценз и усложнения в сигурността, а едва след това може да се прецени кое решение е най-подходящо за дадена организация.


X