Софтуер

До 2030 ИТ индустрията ще бъде практически неразпознаваема

CIO Media

Всяка година се правят опити да се предвиди какво ще бъде бъдещето на ИТ индустрията – или поне какви са тенденциите в краткосрочен план. Резултатът често е триумф на инкрементализма. Истината е, че технологиите не са толкова революционни, както се очаква в повечето случаи. Промените настъпват поетапно и през следващата година най-вероятно вече познатите технологии ще се развият в по-голяма степен. Въпреки това според прогнозите до 2030 ИТ индустрията вече ще бъде практически неразпознаваема.

Бъдещето е в безкодовия софтуер

До 2030 „декодификацията на кода” - което означава използване на безкодови и нискокодови платформи (no-code and low-code platforms) – ще станe реалност. Събирането на блокове код в нови приложение ще бъде възможно, без да се налага да се манипулира самият код. И най-накрая може би ще сбъдне мечтата за създаване на самопишещ се софтуер.

Демократизация на иновациите

Процесът на взимане на решенията ще се измести от върха на ИТ бюрокрацията към основата. Монолитните, централизирани приложения ще освободят пътя за разработването на споделени и гъвкави решения. Очаква се иновациите, базирани на технологиите, да започнат да се появяват отвсякъде и от всеки – а не само от технологичните организации.

Екосистемите на бъдещето ще бъдат хибриди

Бъдещите технологии ще бъдат екосистема на хората и машините. Тези хоризонтални хибридни екосистеми ще служат както на съществуващите сектори, така и на появяващите се бизнес модели.

Тези три фактора ще бъдат част от бъдещето, в което технологиите ще бъдат основен инструмент за постигане на бизнес целите и ще окажат натиск върху традиционните фирмени структури.


До 2030 ИТ индустрията ще бъде практически неразпознаваема

© CIO Media, Cio.bg

Ако това са тенденциите в дългосрочен план, то какво ще се случи през следващата година? Ето няколко от основните области, в които ще настъпи промяна:

Гъвкавост

Данните и анализите ще променят гъвкавостта на компаниите. Заключенията, направени на база на данните, ще бъдат интегрирани във все по-подробния и забързан процес за създаване на нова стойност. Това ще се ръководи от сложни системи, свързани с бизнес и финансови показатели в реално време. Като цяло доброто състояние на софтуера и инвестиции ще се измерва и ще може да се предвижда по начини, които не са били възможни преди това.

Автоматизацията

Автоматизацията се случва днес, но за да се капитализира наистина, трябва да има стандартизиране и интегриране на работата. Анализите ще помогнат да се намерят слабите места в автоматизирания поток на софтуера.

Бъдещето на автоматизацията е интелигентно – тя се учи, адаптира и оптимизира цялата система. Все повече ще навлиза софтуер, който прави разработки, а в някои случаи дори замества хората.

Изкуствен интелект и машинно обучение

2018 е годината, в която ще се постигне значителен напредък в развитието на изкуствения интелект. Не става дума само за съзнателни роботи – поне не засега – а за набор от алгоритми, изразени като код, който работи с данни.

Изкуственият интелект и машинното обучение прокарват един фундаментално различен подход при разработването на софтуера. Машинния интелект в крайна сметка ще достави обещаните големи данни, а базираните на учене системи ще помогнат за изграждането и доставянето на по-добър софтуер по-бързо.

Основните дейности при управлението и гарантирането сигурността на технологиите няма да изчезнат, но те ще станат по-ефективни, автоматизирани и интелигентни. По този начин компаниите ще могат да концентрират своите усилия върху по-важни въпроси: като създаване на нова стойност, за да развиват бизнеса си.

Сигурност

Софтуерът все повече се превръща в основен начин, по който потребителите комуникират с дадена марка, а сигурността става синоним на „доверие”. Това означава, че сега сигурността засяга цялата верига на стойността на фирмите, включително марката, а не единствено данните.

Същите неща, които днес са изложени на риск в компаниите, ще бъдат застрашени и утре – данните и непрекъснатостта на дейността. Изкуственият интелект носи със себе си нови заплахи, с които предприятията ще трябва да се справят.

Макар че краткосрочните технологични прогнози могат да помогнат за планирането на ресурсите, дългосрочните прогнози ще позволят на компаниите да използват технологиите като стратегически актив. Ако организациите все още не са започнали да изследват възможностите на прогностичните анализи и машинното обучени, то сега е времето да го направят.


X