Софтуер

Не, периферните изчисления няма да заменят облачния изчислителен модел

CIO Media

"Периферни изчисления" (edge computing) все още е сравнително нов термин. Наскоро обаче все повече се появяват статии, в които се предполага, че съвсем скоро този вид изчисления ще заменят облачния изчислителен модел.

В действителност никога твърде крайните прогнози за дадена технология не се сбъдват. Дори очакването облачният изчислителен модел да замени всички изчисления в инсталциите беше пресилено. Разбира се, една голяма част от физическите системи може да бъде преместена в облачното пространство. Но същевременно повечето от тези системи не могат, тъй като нямат никаква аналогична платформа в публичния облак или по-вероятно просто излиза твърде скъпо на компаниите да ги пренесат в облака.

Реалността винаги е някъде между настоящите технологии и грандиозните прогнози. Дори самият термин "облачен изчислителен модел" все още е неясен, тъй като описва твърде много неща. Затова е разбираемо, че пресата, експертите и анализаторите се опитват да го предефинират според новите технологии и подходи – какъвто е случаят на периферните изчисления.

При облачния изчислителен модел става дума за централизацията на обработването и сториджа, за да се осигури по-ефективна и скалабилна платформа за изчисления. Периферните изчисления се свеждат до това да се изтласка обработването и сториджа близо до устройствата, които създават и използват данните – т.е. в периферията. Периферните изчисления ще бъдат един от подходите, които се използват при определени случаи, например очаква се да има голямо приложение при интернет на нещата.

Но периферните изчисления не могат да заменят облачния изчислителен модел, тъй като една клетка не може да замени целия организъм. Облачния изчислителен модел е широка концепция, която обхваща всички видове изчислителни подходи и технологии – тя е макро технологичния модел. Периферните изчисления са микро модел, при който могат да се извършват нови тактически действия с публичните и частните облаци. Периферните изчисления са само един подход в големия облачен изчислителен модел.


X