Софтуер

Как роботите печелят доверието на компаниите?

CIO Media

Роботите и изкуственият интелект все по-бързо си проправят път в ежедневната работа на компаниите. Надпреварата в разработването на подобни нови технологии обаче не се ограничава само до гиганти като Facebook, Apple, Google, Microsoft и Salesforce. Над 30 различни организации правят значителни инвестиции в създаването на автономни превозни средства, а когнитивнте изчисления се въвеждат масово – като се започне от компаниите в петролната индустрия и се стигне до фирмите от счетоводния и финансовия сектор. Очевидно е, че роботиката се превръща в голям бизнес.

Автоматизацията сама по себе си не е нещо ново. Но тя преминава през своеобразен ренесанс заради големите инвестиции и почти непрестанните научни успехи в областта. Вече компаниите не въвеждат роботи само за бек-офис задачите, но и при общуването с клиентите. Изкуственият интелект и роботите подобряват ефективността на процесите, а също така гарантират по-ниски разходи и рискове за организациите.

Бек-офис задачите

Повтарящите се и обикновени задачи са перфектни за изкуствения интелект. Скуката и човешките греши не допринасят за по-доброто представяне или за удовлетвореността на служителите. Освен това изкуственият интелект може да бъде използван за идентифицирането на тенденциите и моделите при големи и бързо движещи се данни, което е невъзможно за хората.

Компаниите могат да бъдат сигурни, че когато на изкуствения интелект многократно бъде зададен един и същи въпрос, то при едни и същи параметри той ще дава идентичен отговор. Ако организациите не могат да очакват това, то следователно изкуственият интелект не е подходящ  ситуации, при които ще си общува с клиенти или ще взима решения с оперативно значение. Основните данни и параметри, спрямо които изкуственият интелект базира решенията си, трябва следователно да отразяват реалността (истината), за да се получава смислен отговор всеки път (както всъщност е и при хората).

Внимателното обучение (или програмиране) на изкуствения интелект е от изключително значение за постигането на постоянни резултати. При проучване, проведено сред хиляда компании, две трети от тях отбелязват, че изкуственият интелект е: увеличил продажбите на новите продукти и услуги с повече от 10%; повишил оперативната ефективност с над 10%; генерирал нова информация и им е осигурил по-добри анализи.


Как роботите печелят доверието на компаниите?

© CIO Media, Cio.bg

Общуването с клиентите

Използването на изкуствен интелект за бек-офис задачи може да донесе значителни оперативни ползи, но той може да е също толкова полезен и при екипите, работещи директно с клиентите. След като изкуственият интелект се докаже като подобри продуктивността или облекчи ежедневните задължения на служителите, следващата стъпка е същото да се направи и за клиентите. Вече не е изненадващо, когато екипите, работещи с клиенти, са подпомагани от гласов анализ и биометрични данни за управление на рутинни задачи.

Всъщност три четвърти от компаниите, приложили изкуствен интелект, твърдят, че удовлетвореността на клиентите се е увеличила с над 10%. Изкуственият интелект осигурява стойност на потребителите и бизнеса, като същевременно изгражда доверие.

Подобряване живота на работното място

От дълго време вече хората се доверяват на технологиите, за да подобрят както личния си живот, така и този на работното място. Същите очаквания те имат и към изкуствения интелект. Често в организациите, в които се използва изкуствен интелект, служителите са освободени от скучните и повтарящи се задачи и им се дава възможност да се заемат със отговорности от по-високо ниво, които изискват аналитичност и креативност. Това на свой ред води по-ангажирани и удовлетворени служители – и не на последно място до по-добра организация. Четирима от петима мениджъри са съгласни, че всъщност изкуственият интелект създава нови работни позиции.

Като цяло компаниите бързо свикват да се доверяват на изкуствения интелект. Когато се прилага правилно, той покрива изисквания като надеждност, истинност и способност за доставяне на реално полза на клиентите, бизнеса и служителите. Той може да бъде прилаган на всички нива в организациите – макар че тази трансформация няма да се случи за една нощ. Затова бизнес лидерите трябва да се уверят, че технологиите, които избират, ще се впишат в стратегията на бизнеса. В допълнение те внимателно трябва и да обмислят кои елементи могат да бъдат автоматизирани, след което да ги тества, за да се гарантира реална бизнес стойност.


X