Софтуер

От какво ще зависи успехът в ИТ индустрията на бъдещето?

CIO Media

От известно време в ИТ индустрията се говори за автоматизация, прогностични анализи и изкуствен интелект като бъдещ етап в развитието на сферата. Но истина е, че тези неща вече са тук. Така че какво правят компаниите, за да бъдат в крак с тези нововъведения? Дали приемат промяната с отворени обятия или се опитват да я избегнат?

Когато се погледне назад, се вижда, че за последните 10 години иновациите в ИТ индустрията промениха живота изключително много. Едва ли ще бъде грешка да се твърди, че следващото десетилетие ще бъде още по-непредвидимо, когато става дума за мащабите на развитие на дигиталната трансформация.

Отчасти компаниите дължат своя успех в индустрията на способността на хората да се адаптират и променят. Служителите вече не могат да разчитат на уменията, които досега са им били от полза. Те ще трябва да продължат да се обучват, а ИТ ролите трябва да бъдат реструктурирани и предефинирани, за да могат организациите да се приспособят към вече променящите се бизнес цели.

Очаква се през следващите няколко години над 50 милиарда неща да бъдат дигитално свързани. При такива мащаби на свързаните устройства към мрежата, които ще генерират големи количества от данни, фирмите ще трябва да потърсят умения и ресурси вътрешно в организациите, за да управляват огромните количества нова информация и автоматизираните процеси.

Новите умения ще бъдат различни от онези, които са популярни и необходими днес. ИТ отделите няма да разполагат с времето, парите или ресурсите ръчно да конфигурират и управляват подобни мащаби, така че опростяването и автоматизацията ще бъдат от изключително значение.

Из основи трябва да се промени начина, по който хората в ИТ сферата работят, за да се възпитат нови умения и да се създадат гъвкави екипи, които се управляват от данните. Скорошно изследване на Cisco показва, че според 84% от анкетираните мениджъри липсват кадри с критично мислене и способност да разрешаване на проблеми; докато 66% са усетили липса на технически умения.


От какво ще зависи успехът в ИТ индустрията на бъдещето?

© CIO Media, Cio.bg

Дигиталните принципи и трансформирането на ИТ

Специалистите съветват компаниите да работят според пет дигитални принципа: опростяване, автоматизация, сигурност, анализи и продължаващи иновации. Тези дигитални принципи не са само свързани с технологиите. Успехът при дигиталната трансформация изисква фокусът да бъде както върху технологиите, така и върху културата – служителите и проектите.

На първо място трябва да се промени работата в ИТ отделите – опростявайки модела за извършване на операции, служителите започват да постигат ефективност с използването на данните и да извличат анализи по един напълно нов начин. Това обикновено води до възможност за спестяване на средства, които могат да се реинвестират в сътрудничество, сигурност или изкуствен интелект.

Колкото повече компаниите се фокусират върху своите собствени ИТ структури и култара, върху проектите и служителите, толкова повече ползи ще получават. Разделянето на усилията между ИТ културата и технологиите позволява да се работи по нови интересни и вълнуващи дигитални проекти, които позволяват фирмите да поддържат своя бизнес ръст и да не изостават от последните тенденции.

Сега се създава бъдещата ИТ индустрия

Макар че много ИТ лидери все още се фокусират предимно върху технологиите, за да управляват иновациите, дигитализацията означава много повече от това. Тя е свързана с промяната в начина на мислене.

В бъдеще успехът в ИТ сферата ще зависи от способността за съвместна работа в бързи, гъвкави и динамични екипи, като непрекъснато се подобряват процесите, за да се осигури стойност и безпрецедентни резултати. Ролята на ИТ лидерите никога досега не е била толкова важна и вълнуваща.

При създаването на бъдещите ИТ стратегии, трябва да се мисли извън технологиите и платформите, които трябва да бъдат приложени. ИТ мениджърите трябва да се фокусират върху ИТ културата, служителите и уменията. Освен това трябва да се уверят, че привличат и запазват правилните кадри и подготвят добре своите служители за бъдещето на ИТ индустрията.


X