Софтуер

Кои умения стават все по-търсени с развитието на Интернет на нещата?

CIO Media

С нарастване значението сред технологиите на Интернет на нещата (IoT), се наблюдава и увеличено търсене на специалисти със свързаните с IoT умения. В действителност Интернет на нещата вече предизвиква промяна в начина по който организациите инвестират в технологии. По данни на IDC, над един трилион долара ще бъдат инвестирани на пазара на IoT между 2015 и 2020 година.

Много организации вече са положили значителни усилия за преодоляване недостига на IoT специалисти, което беше установено в процеса на развитие на сектора. Въпреки това 68% от компаниите все още имат трудности с наемането на IoT експерти, според доклад на Canonical.

Интернет на нещата е обширен сектор, с много подразделения. Британското издание на списание CIO определи кои са най-търсените умения за Интернет на нещата.

Node.js

Node.js е платформа с отворен код в JavaScript среда, използвана за управление на свързани устройства, като Raspberry Pi. Те може да поддържа цялостна IoT система, която работи както на интелигентно устройство, така и на сървър. Node.js е популярна платформа за разработчици, използващи своите познания за създаване на приложения за IoT. През последните години се използва от Netflix, Uber и PayPal.

Машинно обучение

Машинното обучение е бързо развиваща се сфера и все повече компании започват да извличат ползи от данните, създавани от IoT устройствата. Това също изисква опитни експерти. Те трябва да умеят да използват алгоритми при разработването на решения, улесняващи създаването на интелигентни приложения, устройства и други продукти. В търсенето на хора с опит в машинното обучение има ръст от 220% само за периода 2016-2017 г., а причината е прогреса на IoT в бизнеса.

Сигурност

С оглед на постоянно растящия обем информация, свързаните със сигурността на данните умения станаха от първостепенно значение за бизнеса. Свързаните с интернет устройства са изложени на рискове и с разработването на нови IoT устройства заплахата от кибератаки само ще расте. Поради това компаниите търсят опитни хора за ИТ сигурност, особено в инфраструктура и инженеринг.

AutoCAD

AutoCAD е добре познат софтуер. С бързото развитие на IoT устройствата, все повече компании се нуждаят от по-надежден софтуер и гъвкави технологии, а това може да се постигне с AutoCAD. Използвайки го, инженерите на свързани устройства могат да направят нужните промени в дизайна на всеки един етап от процеса на разработване. Работата с AutoCAD се е превърнало в базово умение, което все повече компании изискват, осъзнавайки възвращаемостта на инвестициите от подобряване разработването на IoT устройства.

Big Data

Макар да не е нов термин в индустрията, Големите данни определено променят бизнеса и неговата ИТ структура. Възможностите на Големите данни помагат за създаване на широк избор от работни места в сфери, които бизнесът досега не е разпознавал като важни за бизнес структурата.

Развитието на IoT значително увеличи обема на наличните данни, генерирайки голям обем данни за организацията. От компаниите се изисква да събират генерирани от дейността им данните и трябва да могат да подсигурят тези данни. Това означава, че компаниите трябва да въведат ефективен механизъм, включващ изкуствен интелект, софтуер и протоколи.

Програмни езици

За да се разработят IoT устройства, програмистите трябва да познават основните езици за програмиране. Едни от най-често срещаните езици са C и C++. Познаването им е умение, което работодателите търсят с цел използването му в различни проекти, а също така представлява и основа за други търсени умения за програмиране.

Java е друг език от значение за Интернет на нещата. Той е обектно-ориентиран език, използван в разнородно проекти.

Познаването на Python е умение използвано предимно за уеб разработки. Този програмен език е подходящ за IoT и е полезен, когато става дума за четливост.

Облачни изчисления

Облачните изчисления са сфера, която очевидно е важна за Интернет на нещата, тъй като единственият начин той да функционира е чрез облачна технология. Развитието на IoT позволява на облака да се развива, а специалистите по облачни изчисления ще счетат това за предимство в работата си с Интернет на нещата.

В много индустрии, например здравеопазването, компаниите искат да разработят продукти и услуги, позволяващи на лекарите да следят пациенти чрез IoT технологии. Подобна стратегия се наблюдава и в автомобилната индустрия.  


X