Софтуер

Gartner прогнозира ръст на пилотните проекти с AI, но голяма част от тях ще са неуспешни

CIO Media

Gartner представи резултатите от ново проучване относно плановете на мениджмънта за въведат на AI в корпоративния свят. Според допитването сред CIO, 4% от тях вече са внедрили AI под някаква форма, а други 46% планират да го направят. В допълнение, 20% от директорите по информационни технологии по света имат пилотни програми за изкуствен интелект в процес на подготовка за внедряване в близко бъдеще.

Внедряването на AI е бавно. Изисква се време всяка компания да възприеме новите технологии, да разбере потенциалните рискове от смяната на остарелите системи и да тества стойността на инвестицията в следващо поколение услуги.

Все пак технологията има неограничени възможности, ако бъде внедрена правилно. Изкуственият интелект и когнитивните изчисления могат да подобрят анализите и обработването на данни от неясни източни, като устройства за Интернет на нещата, социални медии, да откриват модели и да подобряват производствени процеси, а също така биха могли да повишат сигурността и да подкрепят маркетинговите екипи чрез осигуряване на персонализирани, практични данни за потребители.

Компании, като SAP, MapR, Google и Microsoft проучват потенциалната стойност на AI за бизнеса.Въпреки широкия интерес, реалните внедрявания в компании са малко. Въвеждащите технологията още в ранна фаза се сблъскват с множество трудности, сред които да попаднат в капана на очакваната директна финансова печалба, вместо непряка бизнес стойност, а също и да бързат да заменят служители, вместо да ги увеличат.

От Gartner отбелязват, че технологията ще е много по-продуктивна ако ангажира служителите и ги завладее идеята във всекидневните им задачи да получават помощ при вземането на решения от изкуствен интелект.

Все пак има един много конкретен проблем с ниските нива на внедряване на технологията. Общо 53% от участвалите в допитването заявяват, че възможностите на тяхната организация да добиват и използват данни са ограничени и поради това прилагането на решения за изкуствен интелект, който да е от полза за тези данни, не може да е приоритет.

Според оценки на Gartner, до 2020 година 20% от организациите ще отделят служители, които да следят и контролират неврални мрежи, които са важен елемент от изкуствения интелект.

Невралните мрежи са ключът към способността на AI да определя взаимоотношения и да открива модели въз основа на неясни данни, събрани от множество източници. Въпреки това, не всеки пилотен проект с AI ще бъде успешен. Прогнозите са, че до 85% от проектите няма да се реализират, заради лоши данни, лошо управление на екипите или неподходящи алгоритми.  


X