Софтуер

AI успешно навлиза в бизнес дейностите на компаниите

CIO Media

Международно проучване на MITSloan Management Review (MIT SMR) сред повече от 3000 директори, мениджъри и анализатори показва настоящето ниво на развитие на изкуствения интелект (AI) и перспективите пред тази технология. Резултатите сочат, че все още има значителна „пропаст между амбиции и изпълнение“.

Трима от четирима директори смятат, че изкуственият интелект ще позволи на техните компании да започнат нови бизнес начинания, а 85% очакват AI да даде на компаниите им възможност да поддържат конкурентно предимство. И въпреки това, до 2017 година под 20% от компаниите в действителност са внедрили AI в своите дейности или предлагането на продукти. Едва 39% от компаниите разполагат с изкуствен интелект, и това са предимно големи корпорации.

Авторите на проучването посочват, че тяхното изследване разкрива големите разлики между днешните лидери (компаниите разбрали и внедрили AI) и изоставащите. Една от основните разлики между тях е подходът към данните. За да може да извлече най-доброто от своя изкуствен интелект, бизнесът трябва да събере, организира и подаде данните, за да може AI да се развива, подобрява и да стане полезен.

Авторите посочват още, че като сериозна разлика изпъква и разбирането какво е нужно за създаването на AI. При водещите компании е по-вероятно да има подкрепа на най-високо ниво и да е разработена обосновка за AI инициативи.

Все пак хубавото е, че се наблюдава значителен напредък относно изкуствения интелект. Проучвания от 2015 показват сериозно недоверие на пазара към изкуствения интелект. По това време единици са използващите AI компании, а 49% изобщо нямат планове да го използват в бъдеще.Ситуацията сега показва, че е изминат един много дълъг път, благодарение разясняването на погрешните схващания. Организациите по различен начин реализират своите идеи за използване на изкуствения интелект. Ето някои от водещите му приложения.

Оптимизиране обслужването на потребителите 

На изключително свързан пазар, където клиентите очакват да могат да общуват с бизнеса по всяко време, където и както пожелаят, потребителското обслужване се превръща в сериозно предизвикателство.

Националната здравна система (NHS) на Великобритания провежда изпитания на работещ с изкуствен интелект чатбот на своята линия за помощ при неспешни случаи. Хората могат да изберат да си взаимодействат с чатбот, вместо да разговарят с човек, след което да въведат своите симптоми в приложението. То се консултира с голяма медицинска база данни и предоставя отговори според подадената му информация. Целта е да се намали натоварването на служителите от множеството обаждания през зимните месеци.

Въпреки критиките към чатбота, лесно е да се види потенциалът за бизнеса в други индустрии. Чрез оптимизиране на потребителските услуги и автоматизиране на първия контакт, компаниите могат да отделят повече човешки ресурс за по-важни въпроси и дейности.

Видеонаблюдение

Понякога вниманието е съсредоточено върху киберсигурността, но собствениците на компании много добре знаят колко е важна физическата охрана. Технологията за IP камерите се развива бързо и можем да видим как изкуственият интелект преобразява и тази сфера.

Разработващите AI създават алгоритми, които могат да видят изображение и да кажат какво изобразява. В света на сигурността това се използва под формата на лицево разпознаване. В САЩ технологията вече се използва и има данни за хиляди арести, извършени благодарение на лицевото разпознаване.

С подобряването на технологиите и алгоритмите на AI очакванията са бизнесът да може да идентифицира отделни хора през охранителните камери в реално време.

Полеви дейности

Индустриалните компании в момента извличат най-големите ползи от изкуствения интелект. Компанията BP обединява уменията на своите служители с AI в опит да подобри дейността си. Тя използва BP well advisor – програма, която анализира всички данни от даде сондаж и съветва инженерите как да променят параметрите на сондирането, за да бъде то максимално производително. Компанията работи и за автоматизиране анализирането на основните причини за повредите, като системата се самообучава с времето и преминава от описание към прогнозиране и даване на препоръки.  


X